Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(17/07/2019, ΣΑΡΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.) JUNIOR ENGINEER
2(13/06/2019, ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε) Junior Product Sales Manager
3(30/05/2019, M-PRIME ADVISORY SERVICES) Management Consultant - Transport and Logistics
4(16/05/2019, ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.) Calculation Engineer (with software development skills) – Customer Service (CS-CALENG-19)
5(16/05/2019, ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.) OpenGL Software Developer (SD-OPENGL-19)
6(16/05/2019, ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.) Engineer - Customer Service (CS-ENG-19)

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...