Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(17/07/2017, ΑΕΘΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί) Programmer
2(17/07/2017, INTRACOM DEFENCE ELECTRONICS) JUNIOR PRODUCT MARKETING ENGINEER / REF. No: UNI/DEF/JME
3(20/06/2017, Ε.Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ) ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΒΑΡΔΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4(14/06/2017, ΟΜΙΛΙΑ M. ΕΠΕ) Computational Linguist
5(14/06/2017, ΟΜΙΛΙΑ M. ΕΠΕ) Mid - Senior Java Developer
6(12/06/2017, NIKI Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (1703)

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές.