Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(24/05/2017, ΕΞΥΠΠ ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ - ΒΑΡΣΑΜΗ) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
2(24/05/2017, Myrmex, Inc. - Greek Branch Office) Software Engineer
3(24/05/2017, Myrmex, Inc. - Greek Branch Office) Robotics Engineer
4(27/04/2017, OpenBet Hellas) IT Technical Training and Development Specialist
5(03/04/2017, TheHotel.gr) Web-developer
6(22/03/2017, BENEFIT SOFTWARE) BI SQL Developer

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές.