Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(27/03/2018, U BLOX ATHENS SA) Senior IC Digital Design Engineer
2(27/03/2018, U BLOX ATHENS SA) Hardware System Engineer
3(27/03/2018, U BLOX ATHENS SA) Senior Project Manager IC
4(27/03/2018, Lux Actuaries & Consultants P.C.) Java Developer
5(27/03/2018, ACCENTURE) Junior Developers Assessment Center - Εκδήλωση για απόφοιτους με εξειδίκευση σε πληροφορική και νέες τεχνολογίες
6(27/03/2018, U BLOX ATHENS SA) IC Verification Manager

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...