Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(19/09/2017, NIKI Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (1703)
2(19/09/2017, NIKI Μονοπρόσωπη ΕΠΕ) ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΜΗΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (1719) (Ph.D., M.Sc.)
3(08/09/2017, BENEFIT SOFTWARE) Deployment Engineer
4(29/08/2017, NXP Semiconductors Netherlands B.V.) AMS/RF IC Modelling and Verification Engineer (m/f)
5(29/08/2017, Threenitas S.A.) Mobile Applications Engineer
6(29/08/2017, Threenitas S.A.) Backend Developer

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές.