Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(19/03/2019, ΑΒΑΞ COMPUTER APPLICATION IKE) ΕΜΠΟΡΙΟ Η/Υ
2(14/03/2019, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε) DEVELOPER
3(12/03/2019, ΚΑΛΑΜΑΡΑΚΗΣ ΣΑΠΟΥΝΑΣ ΑΕΤΒΕ) Junior Sales Engineer (no experience)
4(06/03/2019, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ ΣΥΝ.Π.Ε) ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (SYSTEM ADMINISTRATOR)
5(22/02/2019, ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ Α.Β.Ε.Ε.) Junior Manufacturing Specialist
6(21/02/2019, ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΗ) Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...