Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(14/02/2018, U BLOX ATHENS SA) senior IC analog design engineer
2(14/02/2018, U BLOX ATHENS SA) digital IC verification engineer
3(14/02/2018, U BLOX ATHENS SA) senior hardware application engineer
4(14/02/2018, U BLOX ATHENS SA) senior DSP research engineer
5(31/01/2018, STRATEGY LENS MANAGEMENT CONSULTANTS) Technology Intern
6(04/12/2017, ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΚΕ) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...