Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

Θέσεις Εργασίας

1(14/01/2020, OBRELA SECURITY INDUSTRIES AE) Cyber Analyst L2
2(14/01/2020, OBRELA SECURITY INDUSTRIES AE) Pre-Sales & Bidding Advisor
3(14/01/2020, OBRELA SECURITY INDUSTRIES AE) SOC Manager
4(14/01/2020, OBRELA SECURITY INDUSTRIES AE) SOC Engineer
5(07/01/2020, Φουράκης Παύλος) Διεύθυνση Τεχνικού Τμήματος
6(06/12/2019, ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.) Internship in Customer Service or Software Development (INTERN-20a)

Αναζήτηση εταιρειών

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Πρακτική Άσκηση

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...