Αγγελίες, Νέα και Ανακοινώσεις

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί εκτεταμένο αρχείο για νέα σχετικά με εργασιακά θέματα, αγγελίες θέσεων εργασίας και θέσεις απασχόλησης ερευνητών. Συντηρεί επίσης αρχείο επιχειρήσεων και εταιριών από όλη την Ελλάδα.

1(27/10/2017, EWORX A.E.) Junior Data Scientist (JDS1710)
2(27/10/2017, EWORX A.E.) Software Engineer Drupal (SED1707)
3(27/10/2017, EWORX A.E.) JavaScript / XML Developer (SOD1710)
4(27/10/2017, EWORX A.E.) Java Developer (JAD1707)
5(26/10/2017, Lux Actuaries & Consultants P.C.) Entry Level Java Developer
6(23/10/2017, rapidproto GmbH) Embedded Software Engineer

Το Γραφείο Διασύνδεσης συντηρεί αρχείο επιχειρήσεων και εταιρειών από όλη την Ελλάδα, στο οποίο μπορεί να ανατρέξει κάθε ενδιαφερόμενος για πληροφορίες σχετικά αυτές. 

Θέματα πρακτικής άσκησης για φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης. Περισσότερα...