Θέσεις εργασίας στην εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε |Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

1. Μηχανικός για Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Μηχανικοί ΑΕΙ /Επιστήμονες Υλικών

ΡΙΤΣΩΝΑ | ΘΗΒΑ

Περιγραφή

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε . στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Σχηματαρίου (76ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) προκειμένου να καλύψει ανάγκες σε έργα Τεχνολογικής Έρευνας & Ανάπτυξης στην περιοχή των επιστρωμάτων προηγμένων κεραμικών, μεταλλικών και σύνθετων υλικών αναζητά Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση.

Αντικείμενο:

 • Παροχή υπηρεσιών, καθημερινή εργαστηριακή ενασχόληση και υλοποίηση μελετών στα πλαίσια βιομηχανικών ερευνητικών έργων του Τμήματος Έρευνας & Ανάπτυξης στην περιοχή των υλικών (μεταλλικά, βιοκεραμικά, ινώδη και πολυμερικά καθώς και συνδυασμούς αυτών)
 • Συγγραφή τεχνικών εκθέσεων, παρουσίαση & δημοσίευση ερευνητικών αποτελεσμάτων σε διεθνή περιοδικά με υψηλό impact factor, συμμετοχή στη συγγραφή και προετοιμασία ερευνητικών τεχνολογικών προτάσεων σε φορείς χρηματοδότησης

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού ή ισότιμης Σχολής του Εξωτερικού αναγνωρισμένης στην Ελλάδα (με πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Εμπειρία στην υλοποίηση βιομηχανικών και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (Ευρωπαϊκά ή εθνικά), συγγραφή παραδοτέων και τεχνικών εκθέσεων
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργάνωση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα :

 • Εξειδίκευση με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην τεχνολογική περιοχή των επικαλύψεων σύνθετων υλικών και λεπτών υμενίων (Ενδεικτικά: προηγμένα κεραμομεταλλικά, σύνθετα πολυμερικά, βιοσυμβατά υλικά)
 • Εμπειρία σε εργαστηριακές μετρήσεις και τεχνικές μορφοποίησης υλικών (αιωρήματα, sol-gel, επικαλύψεις με διάφορες τεχνικές π.χ θερμικός ψεκασμός)
 • Εμπειρία στην συγγραφή Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια και σε παρουσιάσεις ως ομιλητής/ρια σε επιστημονικά Συνέδρια
 • Ευελιξία στην αναζήτηση και μελέτη νέων τεχνολογικών γνώσεων
 • Προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση

Παροχές

 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και προοπτικές εξέλιξης στο οικοσύστημα καινοτομίας με τεχνολογίες αιχμής

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλετε το CV σας στο email: rtd.office@mirtec.gr

 

2. Μηχανικός για Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης

Μηχανικοί ΑΕΙ /Επιστήμονες Υλικών

Πλήρης απασχόληση

Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΑΕΙ)

Περιγραφή

Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε . στις εγκαταστάσεις της στην περιοχή του Σχηματαρίου (76ο χλμ Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας) προκειμένου να καλύψει ανάγκες της στους τομείς παροχής υπηρεσιών τεχνολογικής έρευνας & ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή των προηγμένων ανόργανων μη μεταλλικών υλικών αναζητά Συνεργάτη για πλήρη απασχόληση.


Αντικείμενο:

 • Ερευνητής/ρια στο Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης προηγμένων ανόργανων μη μεταλλικών Υλικών (ενδεικτικά προηγμένα κεραμικά, βιοκεραμικά, καταλυτικά υλικά κ.α.)
 • Προετοιμασία ερευνητικών τεχνολογικών προτάσεων σε φορείς χρηματοδότησης, Υλοποίηση και Διαχείριση βιομηχανικών και Ευρωπαϊκών/Εθνικών συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανικού, Επιστήμονα Υλικών, Φυσικού, Χημικού ή ισότιμης Σχολής του Εξωτερικού αναγνωρισμένης στην Ελλάδα (με πιστοποιητικά αναγνώρισης και ισοτιμίας από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
 • Εξειδίκευση με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή Διδακτορικό στην τεχνολογική περιοχή των προηγμένων ανόργανων μη μεταλλικών Υλικών. Ενδεικτικά: προηγμένων κεραμικών και πυρίμαχων υλικών, βιοκεραμικών, καταλυτικών υλικών, τεχνολογιών κόνεων/αιωρημάτων/διαλυμάτων/sol gel και τεχνικών μορφοποίησης
 • Εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση βιομηχανικών και συγχρηματοδοτούμενων ερευνητικών έργων (Ευρωπαϊκά ή εθνικά), συγγραφή παραδοτέων και εκθέσεων
 • Ευελιξία στην αναζήτηση και μελέτη νέων τεχνολογικών γνώσεων
 • Άριστη Γνώση της Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ
 • Εμπειρία στην συγγραφή Δημοσιεύσεων σε Επιστημονικά περιοδικά και Συνέδρια και σε παρουσιάσεων ως ομιλητής/ρια σε επιστημονικά Συνέδρια
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, οργάνωση και τήρηση αυστηρών προθεσμιών
 • Μεθοδικότητα και ομαδικό πνεύμα

Επιθυμητά προσόντα:

 • Εμπειρία 3+ έτη σε παρόμοια θέση
 • Γνώση διαδικασιών/οδηγών/κανόνων συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Συμμετοχή σε αναπτυξιακά έργα νέων Υλικών σε βιομηχανικό περιβάλλον
 • Εμπειρία σε Additive manufacturing/3D printing

Παροχές

 • Αμοιβή αναλόγως προσόντων
 • Ευκαιρίες συνεχούς εκπαίδευσης και προοπτικές εξέλιξης στο οικοσύστημα καινοτομίας με τεχνολογίες αιχμής

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος αποστείλετε το CV σας στο email: rtd.office@mirtec.gr