1(29/05/2024, ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.) Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
2(27/05/2024, PwC Greece ) Assurance Graduate Program - Digital Assurance Hub (Systems)
3(27/05/2024, PwC Greece ) Assurance Graduate Program - Digital Assurance Hub (Data)
4(22/05/2024, ΒΑΛΙΝΤΑΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ) Junior Developers
5(15/05/2024, BETA CAE SYSTEMS AE) Engineer/Software Developer (SD-ENG-BIO-24)
6(15/05/2024, ΠΡΩΤΟΝ Α.Ε.) Service Technician