Νέες θέσεις εργασίας

ΜΠΕΤΑ ΚΑΕ ΣΥΣΤΕΜΣ Α.Ε.: Software Developer (with Applied Maths background) (SD-EPI-MA-19)
Περιγραφή:

Η συνεχώς αναπτυσσόμενη ομάδα της BETA CAE Systems ψάχνει για νέους και νέες με πάθος για τον προγραμματισμό, τα μαθηματικά, την μηχανική, την αριθμητική επίλυση προβλημάτων και την ομαδική δουλειά, που θα αποτελέσουν τους αυριανούς μας συναδέλφους. Οι υποψήφιοι θα ενταχθούν στην ομάδα Epilysis του Software Research & Development και κύρια καθήκοντά τους θα είναι ο σχεδιασμός και η εξέλιξη των προγραμμάτων της εταιρίας.

Οι ομάδες μας εξελίσσουν καινοτόμα εργαλεία, τα οποία χρησιμοποιούνται σε μεγάλο εύρος κατασκευαστικών βιομηχανιών και γραφείων μηχανολογικών μελετών, από commercial automotive, μέχρι formula 1 και aerospace, με χιλιάδες χρήστες ανά τον κόσμο.

Σαν Software Developer στην ομάδα Epilysis (FEA Solver) μέσα από ομαδική δουλειά και συνεργασία θα αντιμετωπίζετε τις τεχνικές προκλήσεις που δημιουργεί η συνεχώς εξελισσόμενη αγορά του CAE. Θα μελετάτε καινούργιους αλγόριθμους, θα βελτιώνετε διαδικασίες και θα δίνετε λύσεις σε έξυπνα προβλήματα. Οι καθημερινές δραστηριότητες περιλαμβάνουν developing, testing, maintenance καθώς και research. Θα δουλεύετε με ομάδες έμπειρων μηχανικών-προγραμματιστών-μαθηματικών, με όρεξη για συνεργασία και βοήθεια, σε δημιουργικό και άνετο περιβάλλον. Σε όλους τους νέους συναδέφλους προσφέρεται εκπαίδευση στα προγράμματα μας, στις υποδομές μας και στον τρόπο εργασίας μας.

Απαιτούμενα προσόντα:

• Διδάκτορας ή κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σχολής Μαθηματικών ή Πολυτεχνείου
• Βαθιά γνώση και εμπειρία στην αριθμητική επίλυση συμμετρικών γραμμικών συστημάτων (real και complex) μεγάλης κλίμακας
• Βαθιά γνώση και εμπειρία στην αριθμητική επίλυση ιδιοπροβλημάτων μεγάλης κλίμακας
• Βαθιά γνώση και εμπειρία στην αριθμητική γραμμική άλγεβρα καθώς και σε αλγορίθμους εξωτερικής μνήμης (external memory ή out-of-core algorithms)
• Πολύ καλή γνώση προγραμματισμού σε C και C++
• Πολύ καλή γνώση παράλληλου προγραμματισμού
• Πολύ καλή γνώση δομών δεδομένων και αλγορίθμων
• Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
• Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

• Γνώση μεθολογιών συνέχισης τόξου και ψευδοτόξου
• Γνώση επαναληπτικών μεθολογιών επίλυσης γραμμικών συστημάτων
• Γνώση μεθοδολογιών αριθμητικής ολοκλήρωσης ως προς το χρόνο μη γραμμικών διαφορικών εξισώσεων πρώτης και δευτέρας τάξης μεγάλης κλίμακας

Προσφέρονται:

• Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
• Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας,
γεύματα, γυμναστήριο, λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού κλπ)
• Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
• Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τρόπος επιλογής:Εξέταση-Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:Κάτω Σχολάρι, Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση:25/07/2019