Νέες θέσεις εργασίας

ISD SA: Digital HDL Designer
Περιγραφή:

Essential experience and skills:

- BSc in computer science or relative.

- good Knowledge of HDL programming (vhdl-verilog)

- experience with the verification flow (modelsim - similar)

- Ability to work with and respond quickly to evolving requirements

- No military service obligation pending for male candidates.

Optional skills:

 - MSc in computer science

- Use of GIT

Experience: Any

Τρόπος επιλογής:ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

PLEASE SEND YOUR EMAILS AT hr@isd.gr WITH YOUR NAME AND JOB TITLE ON THE SUBJECT.

Περιοχή:ΑΘΗΝΑ Ή ΚΡΗΤΗ
Ανακοίνωση:02/09/2019