Νέες θέσεις εργασίας

Δημιουργική : Delphi Developer
Περιγραφή:

Delphi Developer
H εταιρεία Δημιουργική με έδρα τα Χανιά σε συνεργασία με μια Ελληνική εταιρεία πληροφορικής αναζητά Delphi Developer για την στελέχωση του τμήματος μηχανοργάνωσης.

Απαραίτητα προσόντα:
Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ κατεύθυνσης πληροφορικής
Προϋπηρεσία 4 έτη τουλάχιστον
Άριστη γνώση ανάπτυξης εφαρμογών σε περιβάλλον Delphi XE7 (ή νεότερη έκδοση)
Άριστη γνώση Transact-SQL
Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Ευχάριστη, δυναμική προσωπικότητα
Πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας

Επιθυμητά προσόντα:
Εμπειρία χρήσης Fast Report, TMS & Dev Express Components
Εμπειρία σε ανάπτυξη n-tier εφαρμογών.
Εμπειρία χρήσης TCP & HTTP πρωτοκόλλων επικοινωνίας.
Βασικές γνώσεις λογιστικών θεμάτων.

Παροχές:
Άριστο πακέτο αποδοχών
Άριστες συνθήκες εργασίας
Σημαντικές προοπτικές εξέλιξης

Όλες οι υποψηφιότητες θα αντιμετωπισθούν με εχεμύθεια και επαγγελματισμό

 

Τρόπος επιλογής:συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Στοιχεία για επικοινωνία και αποστολή βιογραφικού

e:info@dimiourgiki.com   t:6907002200

Περιοχή:Χανιά
Ανακοίνωση:04/09/2019