Νέες θέσεις εργασίας

ΓΕΝΚΑΤ: Πολιτικός Μηχανικός
Περιγραφή:

Η εταιρεία ΓΕΝΚΑΤ ΑΤΕ που δραστηριοποιείται στο χώρο των θερμικών μονώσεων, αντιδιαβρωτικής προστασίας, βιομηχανικών δαπέδων και ικριωμάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, αναζητά Διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό για μόνιμη απασχόληση.
Η θέση εργασίας αφορά εργασίες ικριωμάτων σε έργα εντός των ΕΛΠΕ (Επίβλεψη Έργου, Επιτήρηση Προσωπικού, Σύνταξη Επιμετρήσεων) και προβλέπεται εκπαίδευση.

Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Σταμάτης Μαντούβαλος

6979987189

St.mantouvalos@genkat.gr

Περιοχή:Ασπρόπυργος
Ανακοίνωση:08/10/2019