Νέες θέσεις εργασίας

MATRIX PACK S.A.: Μηχανολόγος Μηχανικός
Περιγραφή:

Βιομηχανία παραγωγής πλαστικών και χάρτινων προϊόντων, στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων της, επιθυμεί να προσλάβει  Μηχανολόγο Μηχανικό για τα εργοστάσιά της στη Ριτσώνα Βοιωτίας.

Επισκόπηση θέσης εργασίας: Μηχανικός παραγωγής και συντήρησης με έδρα τα εργοστάσια μας στη Ριτσώνα.

Κύριες αρμοδιότητες:

 • Υπεύθυνος Παραγωγής
 • Υπεύθυνος Συντήρησης
 • Εύρυθμη λειτουργία μηχανών εργοστασίου
 • Οργάνωση τμήματος συντήρησης
 • Οργάνωση τμήματος μηχανουργείου
 • Σχεδιασμός μηχανολογικών εξαρτημάτων

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (μηχανολόγου μηχανικού ή ηλεκτρολόγου μηχανικού)
 • Δεξιότητες οργάνωσης, μεθοδικότητα, συνέπεια, προσαρμοστικότητα
 • Γνώση σχεδιαστικού προγράμματος AutoCAD ή αντίστοιχου
 • Ηλικία 25-35 ετών
 • Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
 • Ικανότητες στην επικοινωνία και τη διαχείριση προσωπικού
 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδες
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
Τρόπος επιλογής:αποστολή βιογραφικού
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

τα βιογραφικά να αποστέλλονται στο  info.matrixpack@matrixpack.gr

Περιοχή:Ριτσώνα Βοιωτίας
Ανακοίνωση:16/11/2020