Νέες θέσεις εργασίας

ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ : Junior Software Developer
Περιγραφή:

Come join us and Code your way into Team Lego!

Xrysi Eukairia is creating a new software engineering team – Team Lego – staffed with developers without any prior work experience, who will have the opportunity to work on every part of our software stack, take on real xe.gr projects, and the chance to see their work live and used by millions monthly!   

Team Lego will be composed of  4-5 superheroes, who aspire to learn, grow, dream aloud and create. They will be part of our IT Department, currently including 34 developers, who will mentor, train and provide a holistic learning experience for its members from Day 1.

This is a full-time position with an open-ended contract!

Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Check out more about the Team Lego initiative https://www.xe.gr/careers/team-lego and apply by May 24th!

Περιοχή:ΑΤΤΙΚΗ
Ανακοίνωση:15/04/2021