Νέες θέσεις εργασίας

ΝΝ Ελληνική Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ασφαλιστική Εταιρία Ζωής: Insurance & Investment Agent
Περιγραφή:

Προφίλ Insurance Agent

Ο ρόλος

 • Δημιουργία και διατήρηση μακροχρόνιων σχέσεων με πελάτες
 • Ανάλυση αναγκών υποψήφιων πελατών
 • Προσφορά ολοκληρωμένων και πρωτοποριακών ασφαλιστικών υπηρεσιών, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη

Εμπειρία και δεξιότητες

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ΙΕΚ
 • Πολύ καλή χρήση προγραμμάτων Η/Υ
 • Επιθυμητή η προϋπηρεσία στην εξυπηρέτηση πελατών
 • Διάθεση να βοηθά άλλους ανθρώπους
 • Ικανότητα να ακούει ενεργά
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα
 • Ικανότητα να προγραμματίζει και να οργανώνει την εργασία του

Προνόμια & Παροχές

Φροντίζουμε τους συνεργάτες μας, προσφέροντάς τους δυνατότητες για προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από:

 • Συνεχή εκπαίδευση
 • Επιμόρφωση βάσει σύγχρονων εκπαιδευτικών εργαλείων και μεθόδων
 • Συμμετοχή σε συνέδρια και ταξίδια σε όλο τον κόσμο
 • Επαγγελματική εξέλιξη και δυνατότητα διεθνούς καριέρας μέσα από ένα καθιερωμένο αξιοκρατικό σύστημα που εφαρμόζει ο Όμιλος
   
Τρόπος επιλογής:συνεντεύξεις
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Παρακαλώ η αποστολή των βιογραφικών να γίνεται στο georgios.brokalakis@nnadvisors.gr υπόψιν Γεωργίου Μπροκαλάκη.

Περιοχή:ΧΑΝΙΑ, ΡΕΘΥΜΝΟ
Ανακοίνωση:23/09/2021