Νέες θέσεις εργασίας

SABO SA: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Περιγραφή:

 

                                                  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  

 

Η SABO S.A  στα πλαίσια της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων και έργων της, αναζητά να προσλάβει Electrical Engineer για την στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος Ηλεκτρολόγων.

 

Η SABO S.A, είναι ελληνική επιχείρηση η οποία ιδρύθηκε το 1984, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 50 χώρες παγκοσμίως με μεγάλο ποσοστό εξαγωγών.  Η εταιρεία, είναι μέλος του Ομίλου SABO με έδρα το Βασιλικό της Εύβοιας στην Ελλάδα και με θυγατρικές στη Βραζιλία, τη Ρουμανία και την Ιταλία.

Η SABO είναι μια από τις ηγέτιδες επιχειρήσεις παγκοσμίως, με ειδίκευση στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την κεραμοποιία. Ξεχωρίζει επίσης και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, παρέχοντας συστήματα αυτοματοποίησης και ρομποτικές εφαρμογές για τη διακίνηση και τη συσκευασία προϊόντων, ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς, εξοπλισμό και υπηρεσίες για μονάδες βαριάς βιομηχανίας, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις σε εξοπλισμό και ολοκληρωμένες γραμμές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

 

Αρμοδιότητες:

 • Εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών για τα έργα της εταιρίας
 • Επιλογή και παραγγελία ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
 • Συνεχή ενασχόληση με τα πρότυπα και την ισχύουσα νομοθεσία
 • Σύνταξη αναφορών και προτάσεων βελτίωσης
 • Παρακολούθηση projects ως το στάδιο της υλοποίησης

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο ως Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ.
 • Γνώση των προϊόντων ηλεκτρικού εξοπλισμού
 • Γνώση EPLAN Electric P8.
 • Επιθυμητή γνώση AUTOCAD
 • Άριστη γνώση Η/Υ και των εφαρμογών MS Office.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άντρες).
 • Ομαδικότητα και πνεύμα συνεργασίας.
 • Προσανατολισμός στην επίτευξη στόχων και έμφαση στη λεπτομέρεια.

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Σταθερό πακέτο αμοιβών
 • Σύγχρονο, φιλικό και οργανωμένο περιβάλλον εργασίας.
 • Επαγγελματικές ευκαιρίες εξέλιξης.
 • Συνεχής Εκπαίδευση

 

*Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια προς όλα τα βιογραφικά. Η εταιρεία θα επικοινωνήσει μόνο με τους υποψήφιους που τα βιογραφικά πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα.

Τρόπος επιλογής:ΜΕ Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

e-mail : cvs@sabo.gr

 

Περιοχή:ΕΥΒΟΙΑ
Ανακοίνωση:12/01/2022