Νέες θέσεις εργασίας

BETA CAE SYSTEMS AE: Engineer/Software Developer (SD-ENG-22)
Περιγραφή:

Η BETA CAE Systems είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρία, με δυνατή διεθνή παρουσία και ηγετική θέση στον χώρο του Computer Aided Engineering (CAE) και στην αγορά Simulation & Analysis, εισάγοντας τον αυτοματισμό πριν από δεκαετίες.

Σήμερα, καθώς το Simulation καθίσταται επιτακτική ανάγκη στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προϊόντων, με βάση τις θεμελιώδεις αξίες μας, συνεχίζουμε να εκπλήσσουμε με τις καινοτόμες λύσεις μας.

Στα πλαίσια της διαρκούς ανάπτυξης των δραστηριοτήτων μας, αναζητούμε νέoυς συνεργάτες με όρεξη, πάθος για τον προγραμματισμό, την αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων και την υπολογιστική μηχανική, που θα πλαισιώσουν και θα ενισχύσουν τις ομάδες Έρευνας και Ανάπτυξης (Software Research & Development)
και κύρια καθήκοντα τους θα είναι ο σχεδιασμός και η εξέλιξη εργαλείων λογισμικού στην περιοχή του Finite Element Modeling and Preprocessing.

Περιγραφή της θέσης:

 

 • Περιβάλλον προγραμματισμού Linux/Windows
 • Γλώσσες προγραμματισμού C και C++
 • Ανάλυση, σχεδίαση και υλοποίηση αλγορίθμων
 • Αλγοριθμική επίλυση προβλημάτων
 • Σχεδιασμός και δημιουργία user interface
 • Συντήρηση και βελτίωση κώδικα
 • Υπολογιστική γεωμετρία
 • Γραφική απεικόνιση αντικειμένων και υπολογισμένων μεγεθών


Απαιτούμενα Προσόντα:

 

 • Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης, πολυτεχνικής σχολής, φυσικο-μαθηματικού ή τμήματος πληροφορικής
 • Καλή γνώση και εμπειρία προγραμματισμού (σε μια από τις: C, C++, Python, Java, C#, Rust, ή άλλη high-level γλωσσα)
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας


Προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:

 

 • Γνώση δομων δεδομένων και αλγορίθμων
 • Γνώσεις μεθόδων υπολογιστικής γεωμετρίας
 • Γνώση και εμπειρία σε αντικειμενοστραφή προγραμματισμό
 • Γνώση design patterns
 • Εμπειρία με Test-Driven Development
 • Γνώση και εμπειρία σε προγράμματα CAD/CAE
 • Γνώσεις πεπερασμένων στοιχείων
 • Γνώσεις μεθόδων αριθμητικής ανάλυσης
 • Γνώσεις αλγορίθμων βελτιστοποίησης
 • Multi-threaded προγραμματισμός
 • Εμπειρία σε τεχνικές debugging και performance optimization
 • Εμπειρία σε προγραμματισμό με βιβλιοθήκες γραφικών, όπως Qt, OpenGL


Προσφέρονται:

 • Σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου μετά από εξάμηνη αξιολόγηση
 • Ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών (ιδιωτική ασφάλεια υγείας, γεύματα, γυμναστήριο, λεωφορείο για τη μεταφορά του προσωπικού, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης (T.E.A.) για παροχές σύνταξης εφάπαξ κλπ.)
 • Σύγχρονος και διαρκώς ανανεούμενος εξοπλισμός (hardware και software)
 • Διαρκης επιμορφωση σε θεματα προγραμματισμου και σχεδιασμου λογισμικου
 • Συνεχιζόμενη εκπαίδευση σε νέες τεχνολογίες σχετικές με το αντικείμενο
Τρόπος επιλογής:ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ/ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Για υποβολή αιτήσεων – εκδήλωση ενδιαφέροντος στο: https://careers.beta-cae.com/

Περιοχή:ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ανακοίνωση:21/04/2022