Νέες θέσεις εργασίας

DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ (KRAFT PAINTS): ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
Περιγραφή:

O όμιλος εταιριών Druckfarben Hellas S.A. για την KRAFT PAINTS αναζητά:

 ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

για την κάλυψη των αναγκών του ομίλου στην ΚΡΗΤΗ

 

Κύριες Αρμοδιότητες:

 • Προσέγγιση υπαρχόντων & νέων πελατών για την προώθηση και πώληση των τεχνικών λύσεων και προϊόντων της εταιρείας.
 • Επισκέψεις και εκπροσώπηση της εταιρείας, παρουσιάσεις, υποστήριξη του προϊοντικού μείγματος σε αρχιτεκτονικά και τεχνικά γραφεία, καταστήματα, εργοτάξια, ξενοδοχεία, μηχανικούς και συνεργεία
 • Διαπραγμάτευση συμβολαίων με τους πελάτες-κατασκευαστές και παρακολούθηση εκτέλεσης έργων
 • Παρουσίαση των προϊόντων της εταιρείας και διεξαγωγή εκπαιδεύσεων στα τεχνικά χαρακτηριστικά τους με στόχο την ενημέρωση και αύξηση των πωλήσεων
 • Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε τεχνικά θέματα και με προτάσεις για νέα τεχνικά προϊόντα.
 • Υποστήριξη των ενεργειών του Marketing με συμμετοχή σε εκθέσεις/συνέδρια και παροχή πληροφοριών από την αγορά
 • Παρακολούθηση των εξελίξεων του κλάδου και του ανταγωνισμού

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Εμπειρία σε τεχνικές πωλήσεις και στην τεχνική υποστήριξη είναι απαραίτητη, 
 • Επαφές στον κύκλο των, συνεργείων εφαρμογής, ξενοδοχείων, κατασκευαστών, μηχανικών, αρχιτεκτόνων θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ και άνεση με σχεδιαστικά προγράμματα για τις απαραίτητες παρουσιάσεις
 • Δίπλωμα οδήγησης και δυνατότητα ταξιδιών
 • Πτυχίο ΑΕΙ Μηχανολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού θα θεωρηθούν επιπλέον προσόν.
 • Προηγούμενη επαγγελματική προϋπηρεσία ή συνεργασία με κατασκευαστική εταιρία  καθώς και ενασχόληση στον τομέα των πωλήσεων για 1-2 χρόνια με έμφαση στα σύγχρονα οικοδομικά υλικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και ενεργειακής αναβάθμισης κτηρίων θα θεωρηθούν επιπρόσθετο προσόν

 

Απαραίτητες Ικανότητες και Δεξιότητες:

 • Ικανότητα τήρησης προθεσμιών και χρονοδιαγράμματος
 • Άριστη διαπραγματευτική ικανότητα και επικοινωνία με χρήση σύγχρονων οπτικό-ακουστικών μέσων σε παρουσιάσεις
 • Πνεύμα ομαδικότητας και ικανότητα συνεργασίας με τα διάφορα τμήματα της εταιρείας
 • Προσωπικότητα που να εμπνέει σοβαρότητα και επαγγελματική οντότητα

Προσφέρονται:

 • Εταιρικό αυτοκίνητο
 • Εταιρικό κινητό
 • Εταιρικό Tablet / PC
 • Ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον σε πνεύμα συνεργασίας και σεβασμού
 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Πρόσθετη ιατροφαρμακευτική ασφάλιση
 • Σημαντικές προοπτικές επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης στους κόλπους μίας εδραιωμένης και δυναμικής επιχείρησης
 • Εκπαίδευση στα καθήκοντα και στα προϊόντα της περιοχής ευθύνης του
Τρόπος επιλογής:Με διαδικτυακή συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Υπεύθυνος επικοινωνίας: Πάνος Δήμου - HR & Payroll Supervisor 

pdimou@druckfarbengroup.com

210-5519300

Περιοχή:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΔΑΝΙΚΑ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ)
Ανακοίνωση:21/07/2022