Νέες θέσεις εργασίας

ΤΕ.ΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Περιγραφή:

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

  • ΤΡΙΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
  • ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ
  • ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ

 

ΕΙδικότητες που αφορά: - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
Τρόπος επιλογής:ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΤΟ

info@tenacon.gr

Περιοχή:ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ανακοίνωση:01/03/2023