Νέες θέσεις εργασίας

AKTINAPLAN: Μηχανολόγος Μηχανικός
Περιγραφή:

Η Εταιρία Aktinaplan Τεχνικά Έργα Ε.Π.Ε. αναζητά απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μηχανολογικής κατεύθυνσης για entry level θέση μηχανολόγου μηχανικού, πλήρης απασχόλησης.


Τα καθήκοντα της θέσης αυτής περιλαμβάνουν:

 • Συμμετοχή στις εργασίες μελέτης & σχεδιασμού έργων και εξοπλισμού
 • Βιομηχανικός σχεδιασμός
 • Επιβλέψεις έργων και κατασκευών

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος/η τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πολυτεχνικής ή άλλης τεχνολογικής σχολής, Μηχανολογικής κατεύθυνσης.
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση AutoCAD
 • Βασική γνώση και χρήση SolidWorks ή Autodesk Inventor
 • Καλή γνώση Αγγλικών

Επιθυμητές Δεξιότητες

 • Θέληση για εκμάθηση και επαγγελματική ανάπτυξη
 • Προσαρμοστικότητα και ευελιξία
 • Προσανατολισμός στο αποτέλεσμα, επικέντρωση στο στόχο, ενεργητική συμμετοχή
 • Προγραμματισμός και οργάνωση, βέλτιστη διαχείριση χρόνου
Τρόπος επιλογής:με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

H Aktinaplan αποτελείται από μηχανικούς οι οποίοι μελετούν, σχεδιάζουν, προγραμματίζουν, υλοποιούν και θέτουν σε λειτουργία ολοκληρωμένες βιομηχανικές εφαρμογές για τις μεγαλύτερες βιομηχανίες σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Σκοπός της ομάδας των μηχανικών μας είναι η εύρεση βέλτιστης λύσης για την εφαρμογή που έχουν να υλοποιήσουν και η παροχή άμεσης τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας μέγιστο βαθμό απόδοσης.

Με βαθιά γνώση των διαθέσιμων υλικών και η συνεχής εκπαίδευση σε νέα υλικά και λογισμικό καταφέρνουμε και επιτυγχάνουμε τους στόχους μας.

Στην ομάδα μας εντάσσονται άνθρωποι ευέλικτοι, με ταλέντο και όρεξη για νέες προκλήσεις.Βασικό κοινό χαρακτηριστικό τους η ομαδικότητα αφού μεγάλο μέρος της δουλείας απαιτεί συνεργασία μεταξύ των μελών.

Εάν πιστεύετε πως θα μπορούσατε να ενταχθείτε στο δυναμικό της Aktinaplan, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας στο info@aktinaplan.gr

Περιοχή:Αττική
Ανακοίνωση:25/05/2023