Νέες θέσεις εργασίας

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΕ: JOUNIOR ENGINEER - Μ.Π.Δ. ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Περιγραφή:

Η Εταιρεία ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ιδρύθηκε το 2002 και δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς μελετών και επιβλέψεων Ηλεκτρoμηχανολογικών Εγκαταστάσεων που αφορούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά έργα κτιριακά, υποδομής, κ.λπ. αλλά και σε Ενεργειακά Έργα (Α.Π.Ε. κλπ) στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες

 • Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλου Μηχανικού Ενεργειακών & Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
 • Εκπόνηση μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων για κτιριακά και βιομηχανικά έργα, έργα υποδομών, μεταφορών κ.α.
 • Εκπόνηση μελετών Η/Μ Εγκαταστάσεων με σχεδιασμό βάσει διεθνών προτύπων, για κτίρια τα οποία πιστοποιούνται κατά LEED και WELL
 • Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, για την Οργάνωση, Διοίκηση και Επίβλεψη του Fundamental και Enhanced Commissioning για πιστοποίηση κατά LEED και WELL
 • Σύνταξη τευχών δημοπράτησης
 • Έλεγχος μελετών – Βελτιστοποίηση
 • Υπηρεσίες Δέοντα Τεχνικού Ελέγχου (Technical Due Diligence)
 • Αδειοδότηση τεχνικών έργων και εγκαταστάσεων
 • Επίβλεψη κατασκευής έργων
 • Διοίκηση έργων και τεχνική υποστήριξη

 Η θέση εργασίας που αναζητούμε να καλύψουμε αφορά σε junior Engineer (0-3 έτη προϋπηρεσίας)  για το τμήμα ανάπτυξης της εταιρείας μας.

 Αρμοδιότητες:

 • Συμμετοχή στην προετοιμασία δικαιολογητικών προσφοράς για διαγωνισμούς σε δημόσια, ιδιωτικά και διεθνή έργα (αναζήτηση αρχείων διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ, εγγυητικές επιστολές κ.α.)
 • Υποστήριξη στην προετοιμασία των παραδοτέων (βιογραφικά, τεχνικές εκθέσεις κ.α.)
 • Συμμετοχή στις λοιπές δραστηριότητες του τμήματος ανάπτυξης (διερεύνηση διεθνών συνεργασιών κλπ)
 • Παρακολούθηση αλληλογραφίας σχετικής με τις προσφορές της εταιρείας

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Εξαιρετικές ικανότητες οργάνωσης και multitasking
 • Άριστη Γνώση Microsoft Office 365
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών
 • Γνώση AutoCAD

Παροχές

 • Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης.
 • Μισθός ανάλογος προσόντων
 • Φιλικό και ευχάριστο εργασιακό περιβάλλον

Αποστολή βιογραφικών στην διεύθυνηση: embiria@embiria.gr

 

ΕΙδικότητες που αφορά: - Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:Με συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Κατερίνα Κοτσώνη

Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης

Head of Operations

MEng, MSc.

EMBIRIA CONSULTING ENGINEERS LLC

Kimothois 69, Agios Dimitrios, 17236, Athens, GREECE

General Commercial Registry Number: 004895801000

Tel:   (+30) 211 311 5000 ext. 5008

Fax:  (+30) 210 9730 515

Mob: (+30) 6936 857547

e-mail: kkotsoni@embiria.gr

url: www.embiria.gr

 

Περιοχή:ΑΤΤΙΚΗ
Ανακοίνωση:26/09/2023