Νέες θέσεις εργασίας

PwC Greece : PwC Cyber Security Mentoring Programme
Περιγραφή:

Following the tremendous success of our inaugural Cyber Security Mentoring Programme, we are thrilled to announce the launch of the second graduate intake, aiming at building the next Cyber Security generation.

PwC Cyber Security Mentorship Programme is designed exclusively for graduates to kickstart your career in the dynamic field of cyber security. From the beginning of your journey with us, there will be assigned to you an experienced personal mentor that will be available for professional sparring and advice.

You will have the opportunity to learn from industry experts, work on real-world projects and gain practical experience. We commit to mentoring and supporting you to the best of our ability, as well as to actively helping you out towards finding your ideal role in Cyber Security;

 • Cyber Security Standards

 • Cyber Security Compliance

 • Risk Management

 • Penetration Testing

 • Cyber Security Engineering
   

What to expect

 • Continuous training, coaching & mentoring, whilst learning from top industry professionals

 • The chance to have a view and be part of real-world cyber security projects while gaining practical experience

 • Compensation package, flexible working program, discounted prices in stores, gyms, laundry services etc.

 • Being part of a high performing team of cyber security and privacy professionals

 

The program at a glance

 • Onboarding to PwC’s values, processes and procedures

 • Weekly mentoring meetings with your coach

 • PwC Cyber Academy trainings

 • Industry trainings and certifications

 • Meet-Ups with Cyber Security Leaders of PwC

 • Team bonding activities

 • Participate in the research and development process

 • Feedback on your performance and discussions on your next career steps

 

What we are looking for

 • Final-year students or graduates (BSc/MSc) in Computer Science, Engineering, or relevant discipline

 • Cyber Security Enthusiasm

 • Strong analytical skills, problem structuring and problem solving skills 

 • Excellent verbal and written communication skills 

 

Recruitment Flow

 • Application

 • Online Tests

 • Interview with Hiring Manager & HR

 • Offer

 • Onboarding

 

When & Where

Duration of Program:  3 months, aiming at a permanent renewal upon completion and based on performance & internal needs

Location: You may be based in our premises in Athens 

Who we are

PwC in Greece is the largest professional services firm in the country, with premises in Athens, Thessaloniki, Patras and Ioannina and more than 1800 employees. More than 295,000 people in 156 countries across our network share their thinking, experience and solutions to develop fresh perspectives and practical advice. PwC Greece exists to provide top-quality industry-focused assurance, tax and advisory services to industry leading clients. 


Don’t miss the opportunity to develop yourself and grow your career in the global leading professional services firm in Greece.

All applicants will be acknowledged and treated in the strictest confidence.

ΕΙδικότητες που αφορά: - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
Τρόπος επιλογής:Διαδικασία αξιολόγησης
Είδος απασχόλησης:Πρακτική άσκηση
Πληροφορίες:

Apply here: https://www.pwc.com/gr/en/careers/campus-job-search/description.html?wdjobreqid=463480WD&wdcountry=GRC&jobtitle=PwC%20Cyber%20Security%20Mentoring%20Programme&wdjobsite=Global_Campus_Careers . 

Περιοχή:Αθήνα
Ανακοίνωση:23/10/2023