Νέες θέσεις εργασίας

DTS Cloud Security ΜονΕΠΕ: IT-Talent (m/f/d)
Περιγραφή:

As part of the DTS Group, DTS CLOUD SECURITY MonEPE supports customers, as an established IT service provider, in the focus areas data center, technology and security. With our two own certified German data centers and over 400 employees at 14 locations in Germany and Greece, we offer customers versatile, innovative and hybrid solutions. Flat hierarchies, friendly atmosphere, sustainable personnel development and an open-door culture - that's DTS.

 

IT-Talent (m/f/d)

 

Location: Athens or Thessaloniki

Time: Immediately

Type of employment: Full-time

 

Your Tasks

Depending on your experience and interest, your work may focus on one of the following areas:      

Cyber Security

 • Expert (m/f/d) for cyber security solutions, such as next generation firewalls, E-mail security, endpoint protection and vulnerability management
 • Choice between the Operations or Projects Team

Cloud / Data Center

 • Conceptual design, set-up as well as operation of customer environments in the data center/ in the cloud and our internal infrastructure
 • Possible areas: Network, virtualisation, storage, operating systems and/or cloud services

Helpdesk

 • Receiving, qualifying and forwarding support requests
 • Carrying out installations, relocation, replacements and configuration for customers

PreSales

 • Support with complex challenges in the PreSales phase
 • Advising our account managers (m/f/d) on a technical level
 • Sparring partner in national as well as international projects

 

Possible positions: Administrator (m/f/d), Engineer (m/f/d), Technician (m/f/d), Consultant (m/f/d), Project Manager (m/f/d) 

 

Your Profile

We are actively seeking talents (m/f/d) who share a deep passion for any of the above mentioned areas.

Whether you already have professional experience and would like to bring your valuable knowledge to us or are an up-and-coming talent who is ready to develop further - you are very welcome here!

It is important to us that you have a good command of the German and English language, as effective communication with your colleagues forms the basis for successful cooperation.

We particularly appreciate it if you are not only highly motivated and enthusiastic about your work, but also bring this passion and energy to your daily tasks. We are firmly convinced that your dedicated commitment will make a decisive contribution to the success of our company. 

 

Our Offer

 • 30 days of vacation (regardless of the length of service)
 • Private health insurance for our employees and their dependents (spouse/children)
 • In-depth, comprehensive training (approx. 1-3 months) in Germany at our expenses included one monthly flight back to Greece during the whole training period
 • Go for EAT - Ticket restaurant card
 • Modern hybrid way of working, characterized by flexible working arrangements
 • Team-oriented working environment and a broad variety of tasks in an international and diverse team, based on trust and transparency
 • Continuous opportunity for personal and professional development and learning
 • Personal company hardware
 • Free snacks and beverages

 

ΕΙδικότητες που αφορά: - Αρχιτέκτονας Μηχανικός
- Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
- Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Become part of our team and bring in your professional knowledge as well as your positive personality traits!

Have we aroused your interest? If so, we look forward to receiving your detailed application, stating your desired (gross) salary and the earliest possible starting date.

Do you have any further questions about your career at DTS? Please give us a call!

 

Apply now!

 

DTS CLOUD SECURITY MonEPE   

Julia Wilbers                                        

Theofanous 4 & Kifisias Avenue corner – 2nd floor

P.C 115 23

Athens

Phone: +49 5221 101 3821

Περιοχή:Αθήνα ή Θεσσαλονίκη
Ανακοίνωση:09/11/2023