Νέες θέσεις εργασίας

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΙΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.: Υπεύθυνος Διεργασιών Λειτουργίας
Περιγραφή:

H THALIS E.S., θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, έχει στόχο τη βιώσιμη αρμονική ανάπτυξη και προωθεί λύσεις για τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών περιβάλλοντος. Η THALIS E.S. επενδύει στην καινοτομία και στην ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών και προάγει την αριστεία στην παραγωγή, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση μιας δυναμικής αγοράς περιβάλλοντος με την εισαγωγή βιώσιμων λύσεων οργάνωσης και διαχείρισης.
Αναζητούμε Υπεύθυνο Διεργασιών Λειτουργίας, με έδρα το Αμάρι Ρεθύμνου, για την μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει μονάδα Μηχανικής επεξεργασίας απορριμμάτων, μονάδα αναερόβιας χώνευσης και ενεργειακής αξιοποίησης βιοαερίου, μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λοιπές υποδομές.
Κύριες Αρμοδιότητες Ρόλου:
• Ελέγχει τη καθημερινή λειτουργία της μονάδας αναερόβιας χώνευσης και της μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
• Παρακολουθεί την απόδοση των μονάδων και προτείνει αλλαγές αν χρειαστεί
• Εφαρμόζει το πρόγραμμα δοκιμαστικής και κανονικής λειτουργίας
• Τηρεί καθημερινό ημερολόγιο λειτουργίας
• Συλλέγει, προετοιμάζει και αναλύει τα δείγματα και καταχωρεί τα αποτελέσματα
• Βελτιστοποιεί τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής, με σκοπό την επίτευξη των στόχων παραγωγικότητας
• Τηρεί τους κανόνες ασφαλείας του Χημείου και είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση του εξοπλισμού χημείου
• Παραγγέλνει τα απαραίτητα χημικά λειτουργίας και αντιδραστήρια εργαστηρίου για το έργο
• Συντονίζει την διενέργεια αναλύσεων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του συνόλου της μονάδας
Κύρια Προσόντα:
• Πτυχίο Χημικού Μηχανικού, Χημικού, Περιβαλλοντολόγου, Μηχανικού Περιβάλλοντος
• Μεταπτυχιακός τίτλος θα εκτιμηθεί
• Προϋπηρεσία τουλάχιστον 3 έτη ενασχόληση σε λειτουργία μονάδων βιολογικών καθαρισμών ή και μονάδων αναερόβιας χώνευσης
• Εργαστηριακή εμπειρία σε αναλύσεις υγρών λυμάτων
• Άριστη γνώση Η/Υ και του Microsoft Office
• Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)
• Δυνατότητα σύνταξης αναφορών
Επιπλέον Χαρακτηριστικά:
• Υπευθυνότητα και επίλυση προβλημάτων
• Οργανωτικές δεξιότητες και ευελιξία
• Αξιοπιστία και προσοχή στη λεπτομέρεια
• Ικανότητα εργασίας ως μέλος της ομάδας
• Τήρηση προθεσμιών και χρονοδιαγραμμάτων

ΕΙδικότητες που αφορά: - Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Georgia Kremmyda

 

Talent Acquisition Specialist

MOTOR OIL GROUP

12A IRODOU ATTIKOU, MAROUSI

Tel. : 2109476108| Mobile: 6984197866

e-mail : gkremmyda@moh.gr

www.moh.gr

 

Περιοχή:Ρέθυμνο, Αμάρι Κρήτης
Ανακοίνωση:23/11/2023