Νέες θέσεις εργασίας

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΙΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.: Terminal Manager
Περιγραφή:

Job Description
Coral S.A, part of the Motor Oil Group, is operati ng under the Shell trademark with 760 retail stations, being a leader in the Greek market. The company’s main activities involve the distribution and marketing of a wide range of oil products, including gasoline, fuel oil, diesel and lubricants through its retail network. Its activities also cover industrial and commercial sectors, marine and chemicals. Our employees are our most valuable resource, essential to the achievement of our strategic goals, to the implementation of our growth business plans and in ensuring our long-term competitiveness.
Currently, we are searching to hire a Terminal Manager, based in Chania, Crete


Main Responsibilities

 • Leads the terminal’s activities, according to regulations and company’s procedures
 • Maintains the appropriate operati onal standards, ensuring compliance with the management systems,procedures, local/global standards and legislation
 • Collaborates with internal departments, such as Supply and Distribution and Commercial departments
 • Promotes the HSSE Culture within the terminal, ensuring the compliance with company’s HSSE standards and the legislation
 • Manages supply procedures, such as the ship dock and unload process, the truck loading and thestorage operations, according to HEMP studies
 • Proposes and implements terminal’s improvements, while operates Terminal Opex and Capex plans
 • Collaborates with external stakeholders, including local authorities, non-government organizations
 • Checks and controls product volume, infl ows/ outf lows, following the legal requirements
 • Works actively with the terminal’s employees for their coaching and development, while participates in the attraction and selection procedures
 • Main Qualifications
 • University Degree in Engineering, Logistics or related discipline
 • A Post Graduate Degree will be preferred
 • 5 years working experience in petrochemical industry and logistics
 • Experience in HSSE management
 • Proficient use in MS Office
 • Knowledge of financial systems, preferably SAP
 • Excellent use of the Greek and English language
 • Key skills/attributes
 • Strong communication and negotiation skills
 • Accountability and results orientation
 • Analytical thinking
 • Problem solving skills
 • Teamwork spirit and collaboration
ΕΙδικότητες που αφορά: - Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
- Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Yiannis Skrekis

 

Talent Acquisition Specialist

MOTOR OIL GROUP

12A IRODOU ATTIKOU, MAROUSI

Tel. :210-9476103|Mobile: +30 698 583 1177

e-mail : iskrekis@moh.gr

www.moh.gr

 

Περιοχή:Χανιά Κρήτης
Ανακοίνωση:23/11/2023