Νέες θέσεις εργασίας

ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΙΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.: Δρομολογητής
Περιγραφή:

Job Description
Η Coral Α.Ε., θυγατρική του Ομίλου Motor Oil, διαθέτοντας 780 πρατήρια που δραστηριοποιούνται με τοε μπορικό σήμα Shell, κατέχει την πρώτη θέση στην Ελληνική αγορά. Κύριες δραστηριότητες της εταιρείας είναι η διανομή και εμπορία μιας ευρείας γκάμας πετρελαιοειδών προϊόντων. Παράλληλα, οι δραστηριότητές της καλύπτουν τον εμπορικό τομέα, τα χημικά καθώς και τη ναυτιλία.
Αναζητούμε Δρομολογητή/Scheduler,


Main Responsibilities

 • Συντονίζει την εκπλήρωση των παραγγελιών στη περιοχή ευθύνης του, καθώς και τον εφοδιασμό των εταιρικών πρατηρίων, στοχεύοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των συνεργατών
 • Συμμετέχει ενεργά στη παραμετροποίηση και ανάπτυξη των συστημάτων δρομολόγησης της εταιρίας
 • Διαχειρίζεται τα στοιχεία δρομολόγησης συμπεριλαμβανομένων των αποθεμάτων των εγκαταστάσεων, των στοιχείων των πελατών και των βυτίων προς δρομολόγηση
 • Μεριμνά για τον έλεγχο των δρομολογίων, ως προς τους λειτουργικούς κανόνες και τους κανόνες ασφαλούς μεταφοράς
 • Συντονίζει τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρίες καθώς και τις εγκαταστάσεις φόρτωσης

 

Main Qualifications

 • Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Παραγωγής Διοίκησης Επιχειρήσεων, η συναφές τίτλος σπουδών
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών θα ήταν επιθυμητός
 • Καλή γνώση χρήση συστημάτων ERP και SAP
 • Καλή γνώση Η/Υ και του Microsoft Office
 • Καλή χρήση της αγγλικής γλώσσας (γραπτά και προφορικά)

 

Key skills/attributes

 • Ομαδικότητα και συνεργασία
 • Υπευθυνότητα και προσήλωση στον στόχο
 • Δυνατές επικοινωνιακές δεξιότητες
ΕΙδικότητες που αφορά: - Μηχανικός Ορυκτών Πόρων
- Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών
- Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:Συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

Yiannis Skrekis

 

Talent Acquisition Specialist

MOTOR OIL GROUP

12A IRODOU ATTIKOU, MAROUSI

Tel. :210-9476103|Mobile: +30 698 583 1177

e-mail : iskrekis@moh.gr

www.moh.gr

 

Περιοχή:Περισσός, Αθήνα, Αττική
Ανακοίνωση:23/11/2023