Νέες θέσεις εργασίας

ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε.: Εργοδηγός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων
Περιγραφή:

H Κατασκευαστική Εργοληπτική εταιρεία ΤΕΧΝΕΚ Α.Ε., με μια επαγγελματική διαδρομή που έχει ως αφετηρία της το 1969, προχωράει με συνέπεια και υψηλή τεχνογνωσία στο χώρο των κατασκευών.

Θεωρώντας το χρόνο ως σημαντικό παράγοντα για την επιτυχημένη ολοκλήρωση ενός έργου, δουλεύουμε με συνέπεια και σεβασμό σε κάθε χρονοδιάγραμμα, εξασφαλίζοντας την έγκαιρη και έντεχνη παράδοση των έργων μας.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται στους περισσότερους τομείς του κατασκευαστικού κλάδου όπως στο REAL ESTATE, τα Μηχανολογικά έργα, την Ενέργεια και την Προκατασκευή συνδυάζοντας την άριστη ποιότητα, την ταχύτητα ολοκλήρωσης και τις σύνθετες τεχνολογικά λύσεις.


Αναζητούμε το νέο μέλος της ομάδας μας, Εργοδηγό Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 

Περιγραφή Θέσης:

 • Οργάνωση έργου, μελέτη, χρονοδιαγράμματα, επικοινωνία/ενημέρωση εργασιών
 • Εκτέλεση έργου, συντονισμός συνεργείων και επίβλεψη έργου
 • Προμετρήσεις υλικών και κοστολόγηση υλικών
 • Επιμετρήσεις εργασιών
 • Διαχείριση εξοπλισμού
 • Αναφορές προόδου εξέλιξης εργασιών

Απαραίτητα Προσόντα

 • Πτυχίο Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
 • Ελάχιστη εμπειρία 1-2 ετών σε παρόμοια θέση
 • Άριστη γνώση προμετρήσεων – επιμετρήσεων
 • Εργοταξιακή εμπειρία σε μηχανολογικά δίκτυα
 • Άριστη γνώση Autocad 2D και 3D
 • Άριστη γνώση Η/Υ, MS Office
 • Ηγετικές ικανότητες και ομαδικό πνεύμα εργασίας
 • Οργανωτική σκέψη
 • Αποτελεσματική επικοινωνία
ΕΙδικότητες που αφορά: - Αρχιτέκτονας Μηχανικός
- Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:Mε συνέντευξη
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

ΔΕΣΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - HR MANAGER

2144029822 

pdestounis@humanworld.gr

Περιοχή:ΑΘΗΝΑ
Ανακοίνωση:29/05/2024