Νέες θέσεις εργασίας

MEDICAL WASTE ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε: Μηχανολόγος/Χημικός Μηχανικός ή Μηχανικός Περιβάλλοντος
Περιγραφή:

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα είναι υπεύθυνος/η για την εύρυθμη λειτουργία του
τομέα ευθύνης του/της και θα έχει την οργάνωση και τον συντονισμό της ομάδας:

Αρμοδιότητες

 • Οργάνωση και διαχείριση προσωπικού και συνεργατών
 • Επίβλεψη έργου και παραγωγικής διαδικασίας
 • Οργάνωση και εκτέλεση διαδικασιών προμηθειών και διαχείριση των αποθεμάτων
 • Επικοινωνία και διαπραγμάτευση με προμηθευτές εσωτερικού και εξωτερικού
 • Εκπόνηση και παρακολούθηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Συμμετοχή στην ομάδα αξιολόγησης, σχεδιασμού, οργάνωσης, επίβλεψης και ανάπτυξης νέων έργων 

Απαραίτητα προσόντα

 • Εμπειρία σε ανάλογη θέση
 • Ικανότητα σωστής διαχείρισης χρόνου
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών και χρονοδιαγραμμάτων
 • Ευελιξία μετακινήσεων
 • Τήρηση και ανάλυση δεικτών παραγωγής και παρακολούθηση εξέλιξης κόστους
 • Έκδοση αναφορών στη διοικητική ομάδα
 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης Η/Υ σε περιβάλλον Windows, Μicrosoft Οffice, AutoCAD
 • Επιθυμητή η γνώση χειρισμού ERP συστημάτων
 • Δίπλωμα οδήγησης
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
ΕΙδικότητες που αφορά: - Χημικός Μηχανικός & Μηχανικός Περιβάλλοντος
- Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης
Τρόπος επιλογής:ΜΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
Είδος απασχόλησης:Πλήρης απασχόληση
Πληροφορίες:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

2810380212

cv@medicalwaste.gr

Περιοχή:ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Ανακοίνωση:12/06/2024