Το Ίδρυμα Παιδείας και Ευρωπαικού Πολιτισμού προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 μεταπτυχιακούς φοιτητές και...

περισσότερα

Το Διιδρυματικό  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Βιοεπιχειρείν», που συνδιοργανώνεται από το Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας του...

περισσότερα

Προκήρυξη του Προγράμματος ΥΠΑΤΙΑ - Υποτροφίες Υποψηφίων Διδακτόρων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Η προκήρυξη του Προγράμματος Υποτροφιών ΥΠΑΤΙΑ...

περισσότερα

Πρόγραμμα υποτροφιών του Διεθνούς Κέντρου Έρευνας Ιαπωνικών Σπουδών

Σας διαβιβάζουμε συνημμένα:

1) Το αριθ. Α.Π. Φ.400/13/ΑΣ 324/3-6-2016 έγγραφο...

περισσότερα

Σας ενημερώνουμε για τις Προκηρύξεις Εισαγωγής Μεταπτυχιακών Φοιτητών, για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17, στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της...

περισσότερα

Υποτροφίες για Φοιτητές


www.daad.gr/gr/25948/index.html


Υποτροφία Θερινών Τμημάτων Γλώσσας

  • Απευθύνεται σε: Ενεργούς προπτυχιακούς και...
περισσότερα

 

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης θα προβεί στην εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017. Η...

περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ  ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ  ΓΑΛΛΙΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2016


Η Γαλλική...

περισσότερα