Ημερίδα «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο εξωτερικό & Υποτροφίες Σπουδών»|Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015

To Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε ημερίδα με θέμα «Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Εξωτερικό & Υποτροφίες Σπουδών», την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.00-15.00, στο Μεγάλο Αμφιθέατρο του Κτιρίου Επιστημών (141.Π.98), στην Πολυτεχνειούπολη.

Στην ημερίδα μίλησαν εκπρόσωποι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών, του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Λάτση, του Ιδρύματος Μποδοσάκη, του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, της Ολλανδικής Πρεσβείας και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Ο εκπρόσωπος του ΙΚΥ παρουσίασε όλα τα νέα προγράμματα που παρέχει το ΙΚΥ σε υποτρόφους για σπουδές στο εξωτερικό.

Ο εκπρόσωπος του Κοινωφελούς Ιδρύματος Λάτση, ανέφερε ότι οι υποτροφίες του Ιδρύματος Λάτση απευθύνονται σε άτομα που θέλουν να σπουδάσουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, δίνοντας έμφαση στα κριτήρια που πρέπει να πληροί κανείς για να λάβει την υποτροφία και τη θεματολογία των σπουδών που σε 2 περιπτώσεις αφορούν ναυτικές και ναυτιλιακές σπουδές.

Ο εκπρόσωπος του Ιδρύματος Μποδοσάκη, τόνισε τα πεδία για τα οποία δίνεται κάποια υποτροφία και αφορούν επαγγέλματα του Πολυτεχνείου καθώς και τις γενικές προϋποθέσεις που χρειάζεται να πληροί κάποιος για να του χορηγηθεί κάποια υποτροφία.

Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δράσεις του Γραφείου Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα υποστήριξης για μεταπτυχιακές σπουδές και υποτροφίες, προς τους φοιτητές και αποφοίτους με την διαδικτυακή ενημέρωση, τη διοργάνωση σεμιναρίων και τη δια ζώσης επικοινωνία με κάθε φοιτητή και απόφοιτο ξεχωριστά.

Η Μορφωτική Ακόλουθος στην Πρεσβεία της Ολλανδίας περιέγραψε τα κριτήρια εισαγωγής και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να εισαχθεί κάποιος υποψήφιος σε κάποιο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και τις συνθήκες ζωής σε διάφορες πόλεις της Ολλανδίας με αντίστοιχο φωτογραφικό υλικό.

Η υπεύθυνη του γραφείου CampusFrance στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, ανέφερε πως τα τελευταία χρόνια το ποσοστό των ατόμων που παρακολουθούν κάποιο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα σε κάποια πόλη της Γαλλίας έχει αυξηθεί θεαματικά. Οι υποψήφιοι πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στις  προϋποθέσεις και τα κριτήρια που απαιτεί κάθε Πανεπιστήμιο καθώς και τη δυνατότητα υποτροφιών που μπορούν να διεκδικήσουν για να φοιτήσουν στη σχολή της επιλογής τους.

Τέλος από το Τμήμα Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων του Πολυτεχνείου Κρήτης, παρουσιάστηκαν τα Κοινά Μεταπτυχιακά Προγράμματα ErasmusMundusστα οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, αρκεί να διαθέτουν τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να γίνουν δεκτοί από κάποιο Πανεπιστήμιο του εξωτερικού.

Στην εκδήλωση δεν παρουσιάστηκαν οι μεταπτυχιακές σπουδές σε Η.Π.Α και Μ. Βρετανία λόγω ασθένειας των ομιλητών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 135 άτομα, φοιτητές και απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Δείτε  Στιγμιότυπα της εκδήλωσης απο την Νέα Τηλεόραση