Σεμινάριο Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας "«Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού, Στάδια Συνέντευξης Επιλογής», Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015

 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας παρέχει μια σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, με κίνητρο να συμβάλει στην πολύπλευρη υποστήριξη των φοιτητών και αποφοίτων όλων των τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης κατά την προετοιμασία τους για τη μετάβαση στην αγορά εργασίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 23 Μαρτίου 2015  σεμινάριο συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με θέμα: «Διαδικασία Επιλογής Προσωπικού, Στάδια Συνέντευξης Επιλογής»

Το σεμινάριο απευθυνόταν σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, καθώς και σε αποφοίτους.
 

Οι  βασικοί μαθησιακοί στόχοι αφορούσαν στα εξής:


1.Στόχοι, μορφές και φάσεις μιας συνέντευξης επιλογής προσωπικού/συνεργατών.
2.Στάση προς τη συνέντευξη ως αμοιβαία αξιολόγηση και εμπειρία μάθησης.
3.Σημασία, διαστάσεις και τρόπος προετοιμασίας για την αποτελεσματική παρουσία στη συνέντευξη.
4.Πιθανές ερωτήσεις ανάλογα με τη φάση της συνέντευξης και τρόπος ανταπόκρισης.
5.Παράγοντες που συμβάλλουν στη διαμόρφωση εντυπώσεων (λεκτική και μη λεκτική συμπεριφορά).
6.Αυτοαξιολόγηση και συμπεριφορά μετά τη συνέντευξη.
7.Ενίσχυση της αυτογνωσίας και της αυτοεκτίμησης.


Στους συμμετέχοντες διανεμήθηκε σχετικό πληροφοριακό υλικό