Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (4) θέσεις Συνεργατών στα Πλαίσια του Ε Π «FORENSOR: FOREnsic evidence gathering autonomous seNSOR» [ΙΠΤΗΛ-491] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ

Θέρμη, Ιούλιος 24, 2015 - ΤοΙνστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-491
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Η/Υ ή Πληροφορική
Αντικείμενο: 
 
Σχεδιασμός, υλοποίηση, επαλήθευση και διαχείριση αλγορίθμων, μεθόδων και συστημάτων, επεξεργασίας εικόνας και βίντεο
 
Διάρκεια:

04 μήνες

Αρ. Θέσεων04

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 12-08-2015


Αποστολή Δικαιολογητικών:

Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

Πέτρος Δάρας
Τηλ. 2310 464160, εσωτερικό 277 ή στο 2311 257755
e-mail: daras@iti.gr