Νέα προκήρυξη της δράσης Starting Grants του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) στον "Ορίζοντα 2020"

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη της δράσης Starting Grants του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (European Research Council, ERC) στον "Ορίζοντα 2020".

Η προκήρυξη έχει προϋπολογισμό 485 εκατ. ευρώ και η υποβολή προτάσεων μπορεί να γίνεται μέχρι τις 17 Νοεμβρίου 2015 (17:00:00, Brussels local time).

Ολες οι οδηγίες για την υποβολή προτάσεων καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης, διατίθενται στην ιστοσελίδα Call for Proposals for ERC Starting Crant (ERC-2016-STG).

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα του ΕRC, με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 13 δισ. ευρώ για όλη την περίοδο 2014-2020 στον Ορίζοντα 2020, υποστηρίζει την "έρευνα αιχμής" αποκλειστικά στη βάση της επιστημονικής αριστείας. Η έρευνα μπορεί να διεξαχθεί σε οποιονδήποτε τομέα της επιστήμης ή της τεχνολογίας. Ενθαρρύνεται η διεπιστημονικότητα και χρηματοδοτείται η έρευνα, η οποία, αν και δεν σχετίζεται άμεσα με την αγορά, βρίσκεται στην "πρώτη γραμμή" της δημιουργίας νέας γνώσης που είναι απαραίτητη για τις εφαρμογές του μέλλοντος. Το ERC προσφέρει σημαντική οικονομική ενίσχυση τόσο σε ερευνητές με ώριμη ερευνητική δραστηριότητα (ERC Advanced Grants), όσο και σε ανερχόμενους νέους ερευνητές (ERC Starting & Consolidator Grants).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) υποστηρίζει ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) την ελληνική ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα για τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020". Καλύπτοντας όλα τα στάδια των ερευνητικών έργων, από την προετοιμασία της πρότασης έως την υλοποίηση και την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, οι υπηρεσίες του ΕΚΤ περιλαμβάνουν: Πληροφόρηση και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες, Λειτουργία Γραφείου Υποστήριξης, Ανάπτυξη και Διακίνηση ενημερωτικού υλικού, Διοργάνωση εκδηλώσεων και σεμιναρίων, Εξεύρεση συνεργατών για την συγκρότηση κοινοπραξιών και την από κοινού υποβολή προτάσεων, Καταγραφή της εθνικής συμμετοχής και έκδοση στατιστικών στοιχείων και δεικτών απόδοσης.