Θέσεις ερευνητών σε ερευνητικά προγράμματα στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ σε ερευνητικά προγράμματα Πάτρα, Σεπτέμβριος 2015

FP7: NoTremor, Horizon: myAirCoach

Oμάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας, Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας (www.vvr.ece.upatras.gr) καλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των παρακάτω τριών θέσεων:

Θέσεις 1-2: Συνεργαζόμενου ερευνητή (κωδικός: VVR_1)

Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

- Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή αντίστοιχου τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής

- Καλή γνώση προγραμματισμού (ιδανικά C/C++)

- Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιπλέον, θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα και τα ακόλουθα προσόντα/ικανότητες:

- Μαθηματικό υπόβαθρο

- Διπλωματική εργασία σχετική με κάποια από τις περιοχές (Γραφικά, Επεξεργασία Εικόνας, Ρομποτική, Βιοιατρική)

 

Θέση 3: Μεταδιδακτορικού ερευνητή (κωδικός: VVR_2)

Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

- Διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πληροφορικής ή άλλου τμήματος Πολυτεχνικής Σχολής με σχετική συνάφεια αντικειμένου διατριβής.

- Καλή γνώση προγραμματισμού

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Επιπλέον, θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα και τα ακόλουθα προσόντα/ικανότητες:

- Δημοσιευμένο έργο

- Συμμετοχή σε ερευνητικά έργα

 

Οι θέσεις χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα NoTremor (FP7) και myAirCoach (Horizon) (http://www.vvr.ece.upatras.gr/index.php/en/research-2/projects) Οι επιλεχθέντες υποψήφιοι θα απασχοληθούν με σύμβαση ανάθεσης έργου με ανταγωνιστική αντιμισθία ανάλογη των προσόντων του. Οι θέσεις θα είναι ανοικτές μέχρι να επιλεγούν οι κατάλληλοι υποψήφιοι.

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν τα βιογραφικά τους με e-mail στον επιστημονικό υπεύθυνο των έργων:

Κωνσταντίνο Μουστάκα

Επίκουρο Καθηγητή Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών Πανεπιστήμιο Πατρών

e-mail: moustakas<στο>upatras.gr

web: http://www.vvr.ece.upatras.gr