Απασχόληση ερευνητών στο Πανεπιστήμιο της ŽILINA στη Σλοβακία

The rector of the University of Žilina would like, according to directive no. 125 Principles of the
selection procedure for positions of university teachers, positions of researchers, functions of
associate professors and professors and managing employees of the University of Žilina, invite
applications for two vacant positions of senior researchers at the ERA Chair project implemented on
the University Science Park of the University of Žilina.


Δείτε αναλυτικά όλη την προκήρυξη