Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Θέση Συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΕ «INNOVER-EAST [ΚΔ-ΤΥ-01] @ ΕΚΕΤΑ

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

ΚΔ-ΤΥ-01
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός  ή Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο: 
Συντήρηση Η/Μ εξοπλισμού εγκαταστάσεων, ερευνητικών υποδομών και υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
Διάρκεια:12 μήνες

  

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 21-09-2015

 

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη

Κατεβάστε την αίτηση


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
 6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: certh<στο>certh.gr 

Πληροφορίες:
 
κα. Μεταλλινού


Τηλ.: 2310 498 210
Fax: 2310 498 110