Υποτροφίες και θέσεις εργασίας για ερευνητές

Είσαι ερευνητής;

Γνωρίζεις τις υποτροφίες και τις θέσεις εργασίας;

Οι ερευνητές στην ΕΕ έχουν το δικαίωμα να κάνουν χρήση ευκαιριών κατάρτισης και απασχόλησης που χρηματοδοτούνται μέσω εθνικών υποτροφιών ή άλλων μορφών οικονομικής ενίσχυσης, ακόμη κι εάν δεν είναι υπήκοοι ή κάτοικοι της οικείας χώρας.

Οικονομική στήριξη της ΕΕ για ερευνητές

Ως ερευνητής, έχετε τη δυνατότητα να λάβετε οικονομική στήριξη από την ΕΕ για την κατάρτιση και την επαγγελματική σας εξέλιξη.

Δείτε αναλυτικά τις Δυνατότητες Έρευνας ανά Χώρα καθώς και τα εθνικά σημεία επικοινωνίας