Διαγωνισμοί στο πλαίσιο του eSkills for Jobs 2016

Σας ενημερώνουμε ότι ανακοινώθηκε η έναρξη των ευρωπαϊκών διαγωνισμών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας eSkills for Jobs 2016, οι οποίοι πραγματοποιούνται ως συνέχεια της επιτυχημένης καμπάνιας eSkills for Jobs 2015, με στόχο την ανάδειξη και την επιβράβευση ανθρώπων, που διαθέτουν υψηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων και εκπαίδευσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Φέτος, οι διαγωνισμοί περιλαμβάνουν τις παρακάτω 3 κατηγορίες:

Young digital talent: Για νέους ηλικίας 16 - 25 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη video game.

Outstandingdigitalskillsdeveloper: Για  εκπαιδευτικούς, που συμμετείχαν στο 2ο γύρο του onlineεκπαιδευτικού προγράμματος “DevelopingDigitalSkillsinyourClassroom” του EuropeanSchoolnetAcademy.

Innovative App developer: Για νέους από όλα τα κράτη - μέλη της Ε.Ε. ηλικίας μεταξύ 18-35 ετών, που ενδιαφέρονται για το coding και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Η προθεσμία για την υποβολή συμμετοχών σε όλες τις κατηγορίες λήγει την Κυριακή 31 Ιουλίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο eskills4jobs.gr