Μετονομασία Σχολής ΗΜΜΥ σε Σχολή ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Ανακοινώνεται ότι μετά τη μετονομασία της Σχολής Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών σε Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΠΔ 67/2016 (ΦΕΚ 123/1-7-2016 τ.Α΄)), οι κατηγορίες αποφοίτων και ενεργών φοιτητών και οι ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν στον σύνδεσμο
http://www.ece.tuc.gr/4092.html?&cHash=fdb414f94e7ea9c353f539b4c81ffc3b&tx_ttnews%5Btt_news%5D=13908