Έξι θέσεις μεταδιδακτόρων σε αντικείμενα κυκλοφοριακών συστημάτων (MIT και National Research Foundation of Singapore)

POSTDOC OPENINGS:  Intelligent Transportation Systems Laboratory - MIT 

(six postdoc positions available, one at MIT and five at SMARTone at MIT and five at SMART)

  •  Massachusetts Institute of Technology (MIT):

                 Mobility Electronic Market for Optimized Travel (MeMOT)

  •  Singapore-MIT Alliance for Research and Technology (SMART):

               Behavioral Modeling

         Future Mobility Sensing

         Modelling and Modelling Framework/Design

         Route Choice Models in Transport Simulation

         Truck and Driver Surveys