1η Συνάντηση Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για φοιτητές/τριες 4ου-5ου έτους και αποφοίτους Τμήματος ΗΜΜΥ Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 , ώρα 10:00

1η Συνάντηση  Συμβουλευτικής Καθοδήγησης για φοιτητές/τριες  4ου-5ου έτους και αποφοίτους Τμήματος  ΗΜΜΥ Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 , ώρα  10:00 – 12:00, Μεγάλο Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών (141.Π.98)

 Το Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης εγκαινιάζει μια νέα δράση, με τίτλο Συμβουλευτική Καθοδήγηση (Mentoring). Η εν λόγω δράση εντάσσεται στις υπηρεσίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας  και απευθύνεται σε όλους τους επωφελούμενους, με έμφαση στους τελειοφοίτους και νέους αποφοίτους οι οποίοι βρίσκονται στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας.

Στο πλαίσιο της νέας δράσης  διοργανώθηκε η 1η  συνάντηση  συμβουλευτικής καθοδήγησης για φοιτητές 4ου- 5ου έτους  και αποφοίτους τμήματος ΗΜΜΥ την   Παρασκευή   29 Μαρτίου 2013, ώρα  10:00 – 12:00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο Κτιρίου Επιστημών (141.Π.98).

Ομιλητής – μέντορας  ήταν  ο κ.  Μαυραγάννης Γιάννης,  Software  Architect, Eurobank  και απόφοιτος του τμήματος ΗΜΜΥ.

Η 1η συνάντηση καθοδήγησης εστίασε στο  «Πόσο εύκολα μπορεί ένα απόφοιτος  ΗΜΜΥ να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις για δεξιότητες και γνώσεις της σημερινής αγοράς εργασίας πληροφορικής”  και ειδικότερα :

·         Εργαλεία, τεχνικέςκαιαναδυόμενεςτεχνολογίες (source control, continuous integration, automated testing, agile, lean startup, mobile, javascript, modern web frameworks, cloud services etc..)

·         Υποστήριξη αλλαγών και διασυνδέσεων (integrations) σε μεγάλες εφαρμογές (largecodebases)

·         Εταιρικές κουλτούρες και δεξιότητες που απαιτούνται (soft skills, team working, how to deal with managers and clients, the anatomy of an IT department in a large corporation, startup environments)

Οι συμμετέχοντες είχαν τη δυνατότητα να απευθύνουν ερωτήματα στον μέντορα, μέσω του Γραφείου Διασύνδεσης, τα οποία και θα απαντηθούν γραπτώς και θα δημοσιοποιηθούν στην ενότητα «Συμβουλευτική καθοδήγηση (mentoring)» του δικτυακού τόπου του ΓΔΣ. Σχετικές οδηγίες δόθηκαν στους συμμετέχοντες μετά το πέρας της συνάντησης 

Πιο αναλυτικά, τα αναμενόμενα οφέλη της νέας δράσης Συμβουλευτικής Καθοδήγησης ήταν:

για τουσ καθοδηγούμενουσ

*   Έγκυρη πληροφόρηση για ένα επάγγελμα/κλάδο ή και την αγορά εργασίας

*   Επαφή με τον τρόπο σκέψης και τις αποτελεσματικές στρατηγικές ενός επιτυχημένου επαγγελματία

*   Διερεύνηση επαγγελματικών επιλογών και διαμόρφωση στόχων

* Ανάπτυξη εργασιακών δεξιοτήτων (π.χ. επαγγελματική επικοινωνία) και κατανόηση της «πραγματικότητας» της εργασίας (π.χ. συμπεριφορά σε έναν εργασιακό χώρο)

*   Αρχική ανάπτυξη δικτύου επαγγελματικών επαφών

*   Ενίσχυση αυτοπεποίθησης κατά το σχεδιασμό και το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας