Πρόγραμμα Υποτροφιών Cosmote 2016 για πρωτοετείς

Πρόγραμμα Υποτροφιών Cosmote 2016

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE, προκηρύσσουν συνολικά πενήντα μια (51) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα (εφεξής «το Πρόγραμμα»). 

Οι Υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων του σχολικού έτους 2015-2016, που έχουν εισαχθεί σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, ως πρωτοετείς φοιτητές.

Το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE έχει ως στόχο τη στήριξη πρωτοετών φοιτητών Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Ελλάδα, από όλους τους νομούς της χώρας, με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και καλή σχολική επίδοση, καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών τους. 

Υπενθύμιση: H καταληκτική ημερομηνία και ώρα οριστικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2016 είναι η Δευτέρα 17 Οκτωβρίου, στις 17:00.

Μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου και ώρα 13:00, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info<στο>cosmote-scholarships.gr ή να καλέσετε στο τηλέφωνο 210-6115754 για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή βοήθεια σχετικά με το Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE ή με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης. Επιπλέον, μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα, μπορείτε να στείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: support<στο>cosmote-scholarships.gr, για να ζητήσετε βοήθεια ή να αναφέρετε προβλήματα για οποιοδήποτε τεχνικό ζήτημα που αφορά στη λειτουργία του ιστοχώρου www.cosmote-scholarships.gr 

Αναλυτική Προκήρυξη Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2016