Επιτυχής και με μεγάλη συμμετοχή η Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Με μεγάλη συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία ως προς την επίτευξη του στόχου της πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Αγωγής Σταδιοδρομίας και Επαγγελματικού Προσανατολισμού, την Παρασκευή 25/11/2016 που διοργανώθηκε από την σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO και το  Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης. Οι φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ, παρακολούθησαν τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις των ομιλητών και είχαν την ευκαιρία να διατυπώσουν ερωτήσεις σε επαγγελματίες Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης για το επαγγελματικό μέλλον αλλά και τη σωστή προετοιμασία τους για την  αγορά εργασίας.

 Η εκδήλωση είχε  ΣΤΟΧΟ  τη σύνδεση της πολυδιάστατης θεωρητικής εκπαίδευσης με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που αποκτούν οι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης. Προσέφερε στους νέους (φοιτητές και αποφοίτους) μια ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με επαγγελματικά ενεργούς μελλοντικά συναδέλφους τους και να γνωρίσουν πτυχές της επαγγελματικής πραγματικότητας την οποία θα βιώσουν στο άμεσο μέλλον.

Η Ημερίδα ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ  μία Κεντρική Ομιλία και 30 Παρουσιάσεις σταδιοδρομίας από προσκεκλημένους ομιλητές – έμπειρους επαγγελματίες Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης στους τομείς:

  •  Βιομηχανία
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνίες
  • Εμπόριο
  • Τουρισμός
  • Ενέργεια και Κατασκευές
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα και Εταιρείες Συμμετοχών
  • Τράπεζες και Χρηματοοικονομικά
  • Εκπαίδευση και Έρευνα
  • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων
  • Δημόσια Διοίκηση