Διάκριση του Γραφείου Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης με την συμμετοχή στο International Visitor Leadership Program του Υπουργείου Εξωτερικών

Το προσωπικό του Γραφείου Διασύνδεσης  του Πολυτεχνείου Κρήτης επιλέχθηκε απο την Αμερικανική Πρεσβεία και συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Career Centers at U.S. Universities. A project for Greece" υπό την αιγίδα του “U.S. Department of State”, στα πλαίσια του προγράμματος EXCHANGE VISITOR PROGRAM NUMBER: G-1-00014, 27/3/2016-6/4/2016, United States of America». Το International Visitor Leadership Program (IVLP) είναι το κυριότερο πρόγραμμα επιμορφωτικών επισκέψεων του αμερικανικού Υπουργείου Εξωτερικών (State Department).

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα με τίτλο “Career Centers at U.S. Universities” ήταν ειδικά οργανωμένο για Γραφεία Διασύνδεσης.

Το IVLP έχοντας ως στόχο την  δημιουργία δεσμών αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ των  ΗΠΑ και άλλων κρατών μέσα από προγράμματα επαγγελματικών και εκπαιδευτικών επισκέψεων οργάνωσε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για Γραφεία Διασύνδεσης  & Σταδιοδρομίας Ελληνικών Πανεπιστημίων με στόχο:

  • Παροχή εργαλείων και παραδειγμάτων σχετικά με το πώς τα Αμερικάνικα Πανεπιστήμια βοηθούν τους φοιτητές τους να βρουν εργασία μέσα από προγράμματα και διαδικτυακές υπηρεσίες
  • Παραδείγματα καλών πρακτικών σχετικά με την  λειτουργία των Career Centers στις Η.Π.Α. και την συνεισφορά τους στην νεανική επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την δημιουργία θέσεων εργασίας
  • Αναζήτηση τρόπων συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίων και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, της κοινότητας alumni, και της αγοράς εργασίας
  • Απόκτηση γνώσεων σχετικά με φορείς που υποστηρίζουν την επαγγελματική ανάπτυξη (professional development) για το προσωπικό των Career Centers.

Η επιλογή και συμμετοχή προσωπικού του Πολυτεχνείου Κρήτης στο εν λόγω πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς αποτέλεσε μοναδική ευκαιρία ενημέρωσης και βιωματικής μάθησης σε αντικείμενα με τα οποία ασχολείται το Γραφείο Διασύνδεσης  του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Εκτός από τις επισκέψεις στα Career Centers των Πανεπιστημίων, και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας με φορείς και οργανισμούς, οι οποίοι εξέφρασαν τις ανάγκες και προτεραιότητες της κάθε κοινωνίας και ταυτόχρονα περιέγραφαν την συνεργασία τους με τα Πανεπιστήμια για την επίτευξη των στόχων τους, που πάντα είχε σχέση  με την ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής. Οι συναντήσεις εργασίας έδωσαν ερεθίσματα για την αποτελεσματικότητα των δράσεων που προέκυψαν ύστερα από συνεργασία και την από κοινού υιοθέτηση των στόχων από τοπικούς φορείς και Πανεπιστήμια. Στόχος πλέον είναι οι γνώσεις και η εμπειρία που αποκτήθηκαν από την  συμμετοχή  στο πρόγραμμα να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του Ελληνικού  Πανεπιστημίου και της κοινωνίας μέσα στην οποία δραστηριοποιείται.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν μετά από επιλογή πέντε εκπρόσωποι Γραφείων Διασύνδεσης ελληνικών  ΑΕΙ συμπεριλαμβανομένου και του Πολυτεχνείου Κρήτης και ένας εκπρόσωπος της οργάνωσης εκπαιδευτικού χαρακτήρα Effect. Η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτέλεσε τον τρίτο κύκλο επαφών εκπροσώπων Γραφείων Διασύνδεσης/ΔΑΣΤΑ με αμερικανικούς εταίρους υπό την αιγίδα της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα και του αμερικανικού Προξενείου στην Θεσσαλονίκη. Συνολικά και στους 3 κύκλους, απο τα 36 ΑΕΙ συμμετείχαν μετά από επιλογή 15 Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένου και του Πολυτεχνείου Κρήτης.

To Γραφείο Διασύνδεσης  του Πολυτεχνείου Κρήτης εκπροσώπησε η κα. Πάγγειου Βασιλική