Προκήρυξη ΠΜΣ "Γεωτεχνολογία & Περιβάλλον" Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων

                               Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον»

http://www.mred.tuc.gr/5614.html

 Η Σχολή Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης δέχεται αιτήσεις εισαγωγής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Γεωτεχνολογία και Περιβάλλον» . Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί διπλωματούχοι Πολυτεχνικών Σχολών και πτυχιούχοι Σχολών θετικών Επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι δύο (2) εξάμηνα ενώ ο αριθμός εισακτέων ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) υποψηφίους. Η επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών γίνεται με βάση τις επιδόσεις τους στις σπουδές και την τυχόν ερευνητική δραστηριότητά τους.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέχρι και την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 2017 στη διεύθυνση grammateia<στο>mred.tuc.gr (Γραμματεία της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, τηλ. 28210 37645) την αίτηση τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.Μ.Σ (http://www.mred.tuc.gr/5614.html).

Στην ίδια αίτηση θα συμπληρώσουν και σύντομη περιγραφή (από μισή έως μία σελίδα) σχετικά με τους λόγους που τους ώθησαν να υποβάλλουν την αίτηση καθώς και την κατεύθυνση στην οποία θα επιθυμούν να εξειδικευτούν. Σε περίπτωση που τα επισυναπτόμενα αρχεία έχουν ιδιαίτερα μεγάλο μέγεθος (μεγαλύτερο από 16 Megabyte), θα πρέπει οι υποψήφιοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της σχολής.

Στο Π.Μ.Σ. δεν προβλέπονται δίδακτρα.

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
Καθηγητής Εμμανουήλ Μανούτσογλου