Ακαδημία Αθηνών |Προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Μεταλλειολογίας ή της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας

Η Ακαδημία Αθηνών  ανακοινώνει την προκήρυξη διαγωνισμού για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας στον κλάδο της Μεταλλειολογίας ή της Εξαγωγικής Μεταλλουργίας σε διπλωματούχους του Τμήματος Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ή άλλου συναφούς Τμήματος ελληνικού Πολυτεχνείου, για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου "Μάστερ" στο εξωτερικό, από τα έσοδα της Δωρεάς Στέλιου και Έλλης Ιωάννου.

Σας παραθέτουμε και τον σχετικό σύνδεσμο: http://www.academyofathens.gr/el/scholarships/ioannou-2018-2019.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον διαγωνισμό, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 2 Μαΐου 2018.

Εκ μέρους του Γραφείου Διασύνδεσης