Επιτυχής και με μεγάλη συμμετοχή η Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από αποφοίτους Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης

Με μεγάλη συμμετοχή και απόλυτη επιτυχία ως προς την επίτευξη του στόχου της, πραγματοποιήθηκε η Ημερίδα Συμβουλευτικής σε Διοίκηση και Παραγωγή από αποφοίτους Μηχανικούς Παραγωγής & Διοίκησης, την Παρασκευή 20-4-2018 που διοργανώθηκε από την σχολή Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, την Πρωτοβουλία Επαγγελματικής Αλληλεγγύης Νέων Act-TLO,  το  Γραφείο Διασύνδεσης και Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης και τον σύλλογο φοιτητών ΜΠΔ.

Η εκδήλωση είχε ως ΣΤΟΧΟτη σύνδεση της πολυδιάστατης θεωρητικής εκπαίδευσηςπου αποκτούν οι ΜΠΔ, με την πρακτική εφαρμογή των γνώσεων αυτών.

Οι φοιτητές της Σχολής ΜΠΔ αλλά και οι νέοι  διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής και Διοίκησης είχαν την ευκαιρία να ακούσουν και να συμβουλευτούν αποφοίτους της Σχολής, ώστε να εισαχθούν σε ουσιαστικές πτυχές της επαγγελματικής πραγματικότητας την οποία θα βιώσουν στο άμεσο μέλλον.

Η ημερίδα ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕ 8Ομιλίες Συμβουλευτικήςαπό προσκεκλημένους ομιλητές – έμπειρους επαγγελματίες Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης στους τομείς:

  • Ηγεσία και Ενεργοποίηση Πόρων
  • Ποιότητα στη Βιομηχανία
  • Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Εταιρική Ευθύνη
  • Τράπεζες
  • Εφοδιαστική Αλυσίδα
  • Συμβουλευτική Επιχειρήσεων