Προκήρυξη Εξετάσεων Για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιουνίου 2018

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τις εξετάσεις για τη “Χορήγηση  Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος στους Διπλωματούχους Μηχανικούς των Ανωτάτων Σχολών ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ και των Ισοτίμων Σχολών ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ”

ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, προκειμένου να λάβουν μέρος στις εν λόγω εξετάσεις, πρέπει να υποβάλλουν στο Τ.Ε.Ε. αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στην προκήρυξη, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, απο 2 Μαΐου έως 25 Μαΐου 2018 (ώρες κατάθεσης δικαιολογητικών 9:00-13:00).

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των εξετάσεων θα ανακοινωθούν, εντός είκοσι (20) ημερών μετά τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή των δικαιολογητικών, στο Τ.Ε.Ε. και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται:

  • Τ.Ε.Ε. (Νίκης 4, 2ος όροφος (Γραφείο 204) και τηλ. 210 3291-203, 286,297,452) – ΑΘΗΝΑ
  • Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, τηλ. 2310-883141 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  • Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας του ΤΕΕ Τριών Ναυάρχων 40, τηλ. 2610-334787 – ΠΑΤΡΑ
  • Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ Βότση 2, τηλ. 2510-227430 - ΚΑΒΑΛΑ
  • Περιφερειακό Τμήμα Νομού Μαγνησίας του ΤΕΕ 2ας Νοεμβρίου & Ξενοφώντος 93 τηλ.24210-26574 – ΒΟΛΟΣ
  • Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ Νεάρχου 23, τηλ. 28210-27900-1 – ΧΑΝΙΑ

καθώς επίσης και στα υπόλοιπα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ, όπου κοινοποιείται η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ.