Ημερίδα με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στη Β. Αμερική»

Το Γραφείο Διασύνδεσης διοργάνωσε Ημερίδα με τίτλο «Μεταπτυχιακές Σπουδές και Υποτροφίες στη Β. Αμερική». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 17 Μαΐου 2006. Η διάρκεια της ημερίδας ήταν 1 ώρα και απευθυνόταν κυρίως σε τελειόφοιτους φοιτητές. Σε κάθε συμμετέχοντα δόθηκε σχετικό έντυπο υλικό.

Οι ομιλητές ήταν οι εξής:

 1. ο κ. Ν. Τουρίδης, Εκπαιδευτικός Σύμβουλος του Ιδρύματος Fulbright που μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στις ΗΠΑ και
 2. η κα Κ. Αγγελοπούλου, Υπεύθυνη Τμήματος Σπουδών της Καναδικής Πρεσβείας που μίλησε για Μεταπτυχιακές Σπουδές & Υποτροφίες Σπουδών στον Καναδά

 

 

Στην ημερίδα συμμετείχαν συνολικά 35 φοιτητές εκ των οποίων οι 5 ήταν γυναίκες.

Στους τρεις πίνακες που ακολουθούν
παρουσιάζονται το πλήθος φοιτητών/τριών και το ποσοστό συμμετοχών ανά (1) Τμήμα, (2) Φύλο και (3) έτος φοίτησης.

 

 

Στους συμμετέχοντες δόθηκε ερωτηματολόγιο αξιολόγησης από όπου προέκυψαν τα εξής αποτελέσματα:

 

 

Στους συμμετέχοντες, μέσω του ερωτηματολογίου δόθηκε η δυνατότητα

να αναφέρουν για ποια θέματα σπουδών ή εργασίας
θα τους ενδιέφερε να πληροφορηθούν μέσω σεμιναρίων,

να αναφέρουν τυχόν παράπονα και προτάσεις για βελτίωση.

 

Άλλα θέματα που ενδιαφέρουν τους φοιτητές να ενημερωθούν:

 1. Υποτροφίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 2. Τρόπους χορήγησης υποτροφιών (ΙΚΥ, Ιδιωτικά Ιδρύματα)
 3. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ελλάδα & Ευρώπη
 4. Συμπλήρωση αίτησης για μεταπτυχιακά και υποτροφίες
 5. Ενημέρωση για TOEFL, GRE, GMAT
 6. ΔΟΑΤΑΠ
 7. Βιογραφικό & συστατικές επιστολές
 8. Ελληνικά ή ευρωπαϊκά κέντρα ερευνών
 9. Πρακτική Άσκηση
 10. Εργασία παράλληλα με σπουδές
 11. Αγορά Εργασίας στην Ελλάδα
 12. Ερευνητική δραστηριότητα
 13. Πολιτιστική ανταλλαγή φοιτητών – ERASMUS/Leonardo
 14. Παρουσιάσεις αποφοίτων του ΠΚ που έχουν κάνει μεταπτυχιακά στο εξωτερικό

 

 

Παράπονα:

 1. Μικρή Διάρκεια
 2. Ακατάλληλη Ημερομηνία

 

 

Βελτιώσεις:

 1. Περισσότεροι ομιλητές
 2. Διεξαγωγή ημερίδων στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους