Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων έρευνας για την απασχόληση των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε ημερίδα στις 3 Δεκεμβρίου 2007 στο Ξύλινο αμφιθέατρο της Πολυτεχνειούπολης, στην οποία παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσματα έρευνας για την απασχόληση των αποφοίτων του τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Μαρτίου-Αυγούστου 2007 στα πλαίσια του έργου ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ με τίτλο «Γραφείο Διασύνδεσης του Πολυτεχνείου Κρήτης-Β’ φάση» που χρηματοδοτείται από το ΕΠΕΑΕΚ του Γ’ ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ. Στόχος της μελέτης ήταν η διερεύνηση της απασχόλησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας.

Για την διεξαγωγή της έρευνας το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας απευθύνθηκε στο σύνολο των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος. Από τους 141 αποφοίτους απάντησαν οι 120 (85%).