Σεμινάρια Επιμόρφωσης φοιτητών και αποφοίτων με θέμα: «Καινοτομώ & Επιχειρώ»

Το Γραφείο Διασύνδεσης & Σταδιοδρομίας του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργάνωσε δύο σεμινάρια επιμόρφωσης φοιτητών και αποφοίτων, με κεντρικό θέμα «Καινοτομώ & Επιχειρώ», στις 29/11/2007 και στις 6/12/2007 στην αίθουσα τηλεδιάσκεψης στην Πολυτεχνειούπολη.

Τα θέματα των σεμιναρίων ήταν:

  • «Νέα Εργαλεία Βελτίωσης της Καινοτομίας στην Ανάπτυξη Νέων Προϊόντων»
  • «Μεθοδολογία Κατάρτισης & Οικονομική Βιωσιμότητα ενός απλού Επιχειρηματικού Σχεδίου»
Bασικό στόχο των σεμιναρίων αποτέλεσε η επιμόρφωση των φοιτητών και αποφοίτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σε θέματα, επιχειρηματικού σχεδίου και καινοτομίας στα πλαίσια της επιχειρηματικής δράσης. Στα σεμινάρια συμμετείχαν συνολικά 60 φοιτητές και φοιτήτριες.