Ημερίδα με θέμα: Οι προοπτικές απασχόλησης των μηχανικών και τα επαγγελματικά δικαιώματα των νέων ειδικοτήτων

Στις 16/2/2008 στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου στα Χανιά, υλοποιήθηκε ημερίδα με θέμα «Οι Προοπτικές απασχόλησης των Μηχανικών του Πολυτεχνείου Κρήτης & τα επαγγελματικά Δικαιώματα των νέων ειδικοτήτων» στα πλαίσια των έργων ΕΠΕΑΕΚ-ΙΙ «Αναμόρφωση των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών-Μέτρο 2.2» και «Γραφείο Διασύνδεσης Πολυτεχνείου Κρήτης-Β΄Φάση, Μέτρο 2.4».

Ως στόχο, η ημερίδα αποτέλεσε βήμα προβληματισμού και διαλόγου προκειμένου να αναδειχθούν οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς έτσι ώστε οι απόφοιτοι του Πολυτεχνείου Κρήτης να αποκτήσουν στην αγορά εργασίας τη θέση που αντιστοιχεί στις σύγχρονες γνώσεις τους και να κατοχυρωθούν τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

 

Στην ημερίδα μίλησαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΠΘ, του ΥΠΕΧΩΔΕ, του ΥΠΑΝ, του ΤΕΕ, οι Πρόεδροι των Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης, απόφοιτοι μηχανικοί και ο επιστημονικός υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης που παρουσίασε τα αποτελέσματα της Έρευνας Απασχόλησης των αποφοίτων τεσσάρων Τμημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης. Παρουσιάστηκαν οι πρωτοβουλίες του Πολυτεχνείου Κρήτης όσον αφορά την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων, τη σύνδεση των γνωστικών αντικειμένων των Τμημάτων με συγκεκριμένους επαγγελματικούς τομείς και την επαγγελματική σταδιοδρομία των αποφοίτων μηχανικών. Η ημερίδα έκλεισε με συζήτηση στρογγυλής τραπέζης στην οποία συμμετείχαν όλοι οι παραπάνω φορείς.

Για να δείτε το πρόγραμμα της ημερίδας πατήστε εδώ

Την ημερίδα παρακολούθησαν περισσότερα από 100 άτομα.