Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης διοργανώνει στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του τα ακόλουθα προγράμματα:

Α. Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων - Master in Business Administration (ΜΒΑ)e-mail: prodes<στο>pem.tuc.gr). στις ακόλουθες ειδικεύσεις : 
  • Μάρκετινγκ,
  • Χρηματοοικονομική, και
  • Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης.

              Δείτε την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

2. Σχεδίαση και Παραγωγή Προϊόντων – Product Design and Manufacturing(e-mail: prodes<στο>pem.tuc.gr).

            Δείτε την  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Ακαδημαϊκό Έτος 2018 - 2019

Β. Διατμηματικό Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.)

Γ. Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων διοργανώνονται τα ακόλουθα Δ.Π.Μ.Σ. (e-mail: info@sse-tuc.edu.gr):

 1. Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Έρευνα και Ανάλυση
 2. Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων (Systems Engineering)

Δ. Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής ΜΠΔ( e-mail: phd<στο>pem.tuc.gr)

Σκοπός των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι η μετεκπαίδευση των φοιτητών και η εξειδίκευσή τους στα αντικείμενα των αντίστοιχων προγραμμάτων και ειδικεύσεων, όπως αυτά καθορίζονται από τα προσφερόμενα μαθήματα, καθώς και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης επιστημονικής έρευνας με στόχο τη συμβολή των αποφοίτων του στην οικονομική και τεχνολογική ανάπτυξη της χώρας.

Κάθε Π.Μ.Σ. έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε αναπτύσσει και να ενισχύει τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις εμπειρίες και τις ικανότητες των αποφοίτων, των στελεχών επιχειρήσεων και δημόσιων οργανισμών με στόχο την δημιουργία υψηλά καταρτισμένων και εξειδικευμένων ερευνητών και στελεχιακού δυναμικού.

Σκοπός των Διδακτορικών Σπουδών είναι η παραγωγή νέας γνώσης, η προώθηση της καινοτομικής έρευνας, της επιστήμης και των εφαρμογών της με τη διεξαγωγή υψηλής ποιότητας έρευνας καθώς και η δημιουργία άριστα εκπαιδευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλουν στην πρόοδο της έρευνας και της τεχνολογίας.

Σημαντικές ημερομηνίες για το Π.Μ.Σ.:

 • Πέρας κατάθεσης αιτήσεων: 16 Σεπτεμβρίου 2018
 • Ανακοίνωση επιλεγέντων: 19 Σεπτεμβρίου 2018
 • Αιτήσεις απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης: 19 - 21 Σεπτεμβρίου 2018
 • Ανακοίνωση Απαλλασσόμενων: 24 Σεπτεμβρίου 2018
 • Πέρας εγγραφών και καταβολής τελών φοίτησης: 28 Σεπτεμβρίου 2018
 • Έναρξη μαθημάτων: 8 Οκτωβρίου 2018

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών

Αιτήσεις για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής υποβάλλονται στη Γραμματεία της Σχολής καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται είτε στις ιστοσελίδες του κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών είτε στη Γραμματεία:

κα. Σταυρούλα Τσακανέλη

Τηλ. +30.2821.37302