Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020

Προκήρυξη  για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 υποτροφιών, που χορηγούνται από την κυβέρνηση του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερούς μορφωτικής συμφωνίας, ως ακολούθως:
1. Δύο (2) Υποτροφίες για Θερινό Σεμινάριο Γλώσσας (Ulpan)
2. Δύο (2) Υποτροφίες για σπουδές ή έρευνα διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους.
 

Αναλυτικά η προκήρυξη στο επισυναπτόμενο αρχείο