ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: « SÉJOURS SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU » ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

ΤΑΜΕΙΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΝΕΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ: « SÉJOURS SCIENTIFIQUES DE HAUT NIVEAU » ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων 2019

Στο πλαίσιο του Ταμείου κινητικότητας της ελληνικής νεολαίας, η Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας/Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, με την υποστήριξη του Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας της Γαλλίας παρέχει υποτροφίες κινητικότητας σε νέους Έλληνες μεταδιδακτορικούς ερευνητές.

Έχοντας ως στόχο την έναρξη ή την ενίσχυση επιστημονικών συνεργασιών υψηλού επιπέδου, αυτές οι υποτροφίες μεταδιδακτορικής έρευνας σύντομης διάρκειας (1-4 μήνες) δίνουν σε νέους επιστήμονες με σημαντική ερευνητική δυναμική και προοπτικές τη δυνατότητα να διεξάγουν ερευνητικό έργο σε ένα γαλλικό εργαστήριο, που υπάγεται σε ένα Ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Το 2019, το συγκεκριμένο πρόγραμμα υποτροφιών αφορά τα εξής ερευνητικά πεδία

  • Γεωπονία
  • Αγροδιατροφή
  • Βιοτεχνολογίες
  • Ενέργεια
  • Περιβάλλον
  • Υλικά
  • Ψηφιακή επιστήμη
  • Βιοεπιστήμες
  • Διάστημα
  • Αεροναυπηγική

Στόχος

Οι υποτροφίες αυτές δίνουν στους νέους/νέες  Έλληνες/ίδες ερευνητές/τριες τη δυνατότητα να υλοποιήσουν ένα νέο πρόγραμμα έρευνας ή να ενισχύσουν μια υπάρχουσα επιστημονική συνεργασία, σε μια γαλλική ερευνητική ομάδα της επιλογής τους, η οποία υπάγεται σε ένα Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης, έναν ερευνητικό οργανισμό ή μια επιχείρηση.

Ημερομηνία έναρξης υποβολής υποψηφιοτήτων: 14 Ιανουαρίου 2019

Ημερομηνία λήξης υποβολής: 30 Απριλίου 2019

Ο κανονισμός του προγράμματος υποτροφιών, η προκήρυξη και η ηλεκτρονική φόρμα υποψηφιότητας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος:www.ifa.gr/el/etudes-en-fr-gen/bourses-de-mobilite-el/bourses-chercheurs-el

Προσοχή !

- οι αιτήσεις αποστέλλονται μόνο ηλεκτρονικά (οι φάκελοι δεν θα κατατίθενται σε έντυπη μορφή) 
- οι φάκελοι υποψηφιότητας που δεν είναι ολοκληρωμένοι ή δεν τηρούν τις παρούσες οδηγίες δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στην ακόλουθη διεύθυνση: bourses<στο>ifa.gr